Economisch Tijdschrift

Het Economisch Tijdschrift verstrekt informatie over belangrijke economische, financiële en monetaire ontwikkelingen. De artikels worden in het Engels gepubliceerd, met een samenvatting ('digest') in het Nederlands en het Frans. 

Het Economisch Tijdschrift verscheen voor het eerst in 1926 als 'Bulletin d'Information et de Documentation'. De hele serie is gedigitaliseerd en is hieronder beschikbaar.