Climate Dashboard

Het Climate Dashboard verzamelt informatie en indicatoren met betrekking tot klimaatverandering en duurzame financiering. De Nationale Bank van België wil met dit initiatief het brede publiek nog beter informeren over de gevolgen voor de economie en het financiële stelsel van de klimaatverandering en de transitie naar een netto-nul-uitstoot van broeikasgassen.

Lees meer...

Schrijf je in om e-mailnotificaties te ontvangen