Welkom bij de Nationale Bank van België

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren registreert minder wanbetalingen, terwijl de kredietverlening langzaam herstelt. Lees meer in het statistische verslag. De bijbehorende blog voor het brede publiek helpt enkele misverstanden uit de wereld die bestaan over de “zwarte lijst” of de lijst van wanbetalers.

Bord Kredietcentrale

Op woensdag 16 februari om 14u brengen we virtueel verslag uit over de economische, financiële en monetaire ontwikkelingen van het bewogen jaar 2021. Tijdens de presentatie van ons jaarverslag kan je live jouw meest prangende vraag stellen aan de gouverneur.

Webinar - Voorstelling van het jaarverslag 2021 van de Nationale Bank van België

Net als in december neemt het ondernemersvertrouwen subtiel af. Enkel in de diensten aan bedrijven is het vertrouwen toegenomen.

De daling van de indicator, die in oktober vorig jaar begon, is tot stilstand gekomen. Consumenten zijn optimistischer over de economische vooruitzichten en de arbeidsmarkt.

Consumentenvertrouwen herstelt licht in januari

De Belgische handel met het Verenigd Koninkrijk toont een atypisch profiel: de invoer nam sterk toe (+ 27,2 %) terwijl de uitvoer fors afnam (-15,9 %).

De groei van de invoer en de uitvoer stabiliseert op een hoog niveau
  • Regionale rekeningen (2020)

  • Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen - Variabelen per industrie (2019-2020)

  • Perscommuniqué - INR - Flash estimate (2021-IV)

  • Economische indicatoren voor België (2022-04)

  • Economische indicatoren voor België (2022-05)

  • Economische indicatoren voor België (2022-06)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-11)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-11)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2022-01)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2022-02)

In de kijker