Betalingen en effecten

Een van de statutaire taken van de Nationale Bank is het bevorderen van de efficiëntie en de deugdelijkheid van vereffenings- en betalingssystemen. Zij vertaalt deze doelstelling in een operationele betrokkenheid als systeembeheerder en voorzitter van verschillende betalingssystemen.

TARGET Services vormen een geheel van door het Eurosysteem ontwikkelde en beheerde diensten die het vrij verkeer van geld, effecten en onderpand doorheen Europa verzekeren. Al deze diensten vereffenen transacties in centralebankgeld.