Business Echo

De Business Echo van de Nationale Bank van België (NBB) is een kwalitatieve beoordeling van de huidige economische situatie in België vanuit een productieperspectief.

De Business Echo is gebaseerd op informatie afkomstig van interviews met bedrijfsleiders uit verschillende Belgische regio's en bedrijfstakken, en van diverse andere bronnen zoals de maandelijkse enquêtes van de NBB.

Hoewel deze enquêtes een analyse op basis van een representatieve steekproef mogelijk maken, bieden de interviews met de ondernemingen complementaire inzichten (dynamiek, context, ...) die niet altijd kunnen worden gevat in gestandaardiseerde enquêtes.

De Business Echo ondersteunt onze macro-economische analyse en vormt onder meer een belangrijke input voor de Business Cycle Monitor (BCM), die een kwantitatieve raming geeft van de kwartaalgroei. Deze Business Echo wordt minstens twee keer per jaar gepubliceerd, begin juni en begin december, ongeveer een week vóór de publicatie van de BCM.

Laatste publicaties