Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

91 - 100 van 1015 resultaten

Circulaire NBB_2018_20/ EBA aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddienstenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201820-eba...

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - Koninklijk besluit van 3 juni 2018 tot uitvoering van de wet van 11 maart 2018

www.nbb.be/nl/artikels/federale-overheidsdienst...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/959 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2018

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Circulaire NBB_2018_17 / Rapportering liquiditeit

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201817-rap...

Overdracht, voorzien op 1 juli 2018, door KBC Securities NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel aan KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, van de klantenzijde van de activiteit ″Securities Services″ PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-voorzien-op-1...

Overdracht, voorzien op 1 juli 2018, door KBC Securities NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel aan KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, van de activiteiten ″Bolero″ en “Bolero Crowdfunding”PDF

www.nbb.be/nl/artikels/overdracht-voorzien-op-1...

Mededeling NBB_2018_19 / Aanvraag tot erkenning van examens met het oog op de uitoefening van de compliancefunctie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201819-aan...

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 11 maart 2018 op het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-tot-u...

Memorandum of understanding between the National Bank of Belgium and the State Bank of Pakistan concerning mutual cooperationPDF

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-understanding...

Besluit (EU) 2017/2098 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 betreffende procedurele aspecten inzake de oplegging van corrigerende maatregelen wegens niet-inachtneming van Verordening (EU) nr. 795/2014 (ECB/2017/33)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20172098-van-...