Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen - Oproep voor kandidaten

De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het oog op het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen.

Kandidaturen moeten uiterlijk op dinsdag 30 juni 2020 per e-mail worden gericht aan de Nationale Bank van België, dienst Financiële stabiliteit, AML-toezicht en prudentieel beleid van banken, naar volgend e-mailadres: Supolaudit@nbb.be.