Balanscentrale

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses.

Een Captcha werd geïnstalleerd in de toepassing Consult om een goede beschikbaarheid van de toepassing te garanderen.