Balanscentrale

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses.

Support Balanscentrale

01-12-2020: Een nieuwe versie van de taxonomie 2021 is beschikbaar. De wijziging die aan de vorige versie is aangebracht is de volgende: Voor de verkorte en micro-modellen voor verenigingen en stichtingen is de rubriek 174 (Overige leningen - financiële schulden op meer dan één jaar) vervangen door de rubriek 174/0 (Overige leningen - financiële schulden op meer dan één jaar).