Balanscentrale

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses.

Support Balanscentrale

Omwille van testen voor de nieuwe CBSO zal de Balanscentrale op maandagnamiddag niet telefonisch bereikbaar zijn. U kan ons wel steeds bereiken via helpdesk.ba@nbb.be.

FAQ - Covid