Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

51 - 60 van 1222 resultaten

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Gibraltar White Rock Insurance (Gibraltar) PCC Ltd naar White Rock Insurance (Europe) PCC LtdPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Assured Guaranty (Europe) plc aan Assured Guaranty (Europe) SAPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van een aantal van de leden van Lloyd’s, vertegenwoordigd door The Society of Lloyd’s, aan Lloyd’s Insurance Company NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2020_040 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het gebruik van ondernemingsspecifieke parameters

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020040-ci...

Circulaire NBB_2020_051 / EBA richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020051-eb...

Mededeling NBB_2020_049 / Maatregelen in het kader van het coronavirus – Verwachtingen betreffende het dividendbeleid en remuneratiebeleid met ingang van 2 januari 2021

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020049-ma...

Mededeling NBB_2020_33 / Maatregelen in het kader van het coronavirus - Verlenging van de aanbevelingen in Mededeling NBB_2020_011 en verwachtingen inzake het remuneratiebeleid

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202033-maa...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/2145 van de Commissie van 1 september 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 876/2013

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Mededeling NBB_2020_37 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2021 en de daaropvolgende jaren moeten worden ingediend via eCorporate

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202037-ver...

Circulaire NBB_2020_044 / Richtsnoer van de Europese Centrale bank betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen (ECB/2020/32 van 25 juni 2020)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020044-ri...