Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

51 - 60 van 1196 resultaten

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (officieuze coördinatie 07/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-18-september-201...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1145 van de Commissie van 31 juli 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1423 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie: september 2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-22-februari-1998...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NBB_2020_038 - Verrichten van beleggingsdiensten op grensoverschrijdende basis - Standaardformulieren voor de informatieverstrekking

www.nbb.be/nl/artikels/nbb2020038-verrichten-va...

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (officieuze coördinatie: 07/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-4-april-2014-bet...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap (artikelen 77, 78, 541 en 542 van de wet van 25/4/2014)

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot templates voor de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie PDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...