Publicaties en onderzoek

De Nationale Bank bestudeert zeer uiteenlopende onderwerpen: het monetaire beleid van het Eurosysteem, de economische activiteit in binnen- en buitenland, de arbeidsmarkt, het verloop van prijzen, kosten en inkomens, de overheidsfinanciën en de financiële markten ... Die analyses worden vervolledigd met studies per sector of per bedrijfstak.