Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 2330 resultaten

Economisch Tijdschrift September 2017

www.nbb.be/nl/artikels/economisch-tijdschrift-s...

Wat is de huidige configuratie van het zogenoemde ‘wereldwijde financiële vangnet’ en hoe kan het worden verbeterd?

Wat is de huidige configuratie van het ‘wereldwijde financiële vangnet’ en hoe kan het worden verbeterd?

www.nbb.be/nl/artikels/wat-de-huidige-configura...

De cyclische en structurele determinanten van de lagerenteomgeving

Waarom de rentetarieven laag zijn (beschuldig de centrale banken niet te snel!), en wat er aan kan worden gedaan.

www.nbb.be/nl/artikels/de-cyclische-en-structur...

Een beter inzicht verwerven in het verloop van het aantal begunstigden van de invaliditeitsverzekering

In België is het aantal invaliden de afgelopen twintig jaar gestegen. Hoe kan het belang van de verschillende determinanten van die stijging in cijfers worden vertaald (vergrijzing, arbeidsmarktparticipatie, gezondheid, ...)?

www.nbb.be/nl/artikels/een-beter-inzicht-verwer...

De potentiële groei van de Belgische economie

De potentiële groei van de Belgische economie: een gezamenlijke verbetering van de werkgelegenheid, de investeringen en de productiviteit is vereist

www.nbb.be/nl/artikels/de-potentiele-groei-van-...

De wereld is klein... De integratie van de Belgische ondernemingen in de wereldeconomie

Dat slechts een minderheid van de ondernemingen producten uitvoert naar het buitenland is bekend. En als alle andere ondernemingen - die niet uitvoeren - in werkelijkheid een deel van hun productie uitvoerden?

www.nbb.be/nl/artikels/de-wereld-klein-de-integ...

Duurzame en groene financiering: een verkenning van nieuwe markten

Om de klimaatopwarming te beperken, zijn aanzienlijke investeringen nodig. Dat vergt een uitgebreider aanbod van duurzame en groene financiering, dat daartoe verscheidene uitdagingen moet aangaan: markttransparantie, aantrekkelijke rendementen en inachtneming van de externe effecten.

www.nbb.be/nl/artikels/duurzame-en-groene-finan...

Economische indicatoren voor België (2016-51)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/economische-indicatoren-...

Economische indicatoren voor België (2016-50)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/economische-indicatoren-...

Economische indicatoren voor België (2016-49)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/economische-indicatoren-...