Zoeken in publicaties

Primary tabs

1 - 10 van 1035 resultaten

Woningprijzen en economische groei in België

Heeft de stijging van de woningprijzen de consumptie gestimuleerd en de wooninvesteringen aangemoedigd in België? Welke risico’s houdt ze in voor de financiële stabiliteit?

www.nbb.be/nl/artikels/woningprijzen-en-economi...

The interconnections between services and goods trade at the firm-level

Working Paper N° 329

www.nbb.be/nl/artikels/interconnections-between...

Verti-zontal differentiation in monopolistic competition

Working Paper N° 216

www.nbb.be/nl/artikels/verti-zontal-differentia...

Volledige werkgelegenheid, mismatches en arbeidsreserve

Tekort aan arbeidskrachten en werkloosheid, de paradox van de arbeidsmarkt

www.nbb.be/nl/artikels/volledige-werkgelegenhei...

Recent verloop van de financiële resultaten en de sociale gegevens van niet-financiële ondernemingen

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van de niet‑financiële ondernemingen toegelicht, op basis van de jaarrekeningen en de sociale balansen die bij de Balanscentrale werden neergelegd voor het boekjaar 2017

www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-fi...

Heeft de volatiliteit op de financiële markten een invloed op de reële economie?

Volatiliteit op de financiële markten is zelden goed nieuws: is ze te hoog, dan wijst dat op een crisis; is ze te laag, dan kan ze buitensporig risicogedrag in de hand werken en kunnen systeemrisico’s zich opstapelen

www.nbb.be/nl/artikels/heeft-de-volatiliteit-op...

Economische projecties voor België – Najaar 2018

De economische groei in België vertraagt enigszins, maar de gezinsconsumptie trekt aan door de stijgende koopkracht.

www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-v...

Quantile-based Inflation Risk Models

Working Paper N° 349

www.nbb.be/nl/artikels/quantile-based-inflation...

Markup and price dynamics : linking micro to macro

Working Paper N° 357

www.nbb.be/nl/artikels/markup-and-price-dynamic...

Price Updating in Production Networks

Working Paper N° 352

www.nbb.be/nl/artikels/price-updating-productio...