Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 944 resultaten

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/390 van de Commissie van 11 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-gedeleg...

Circulaire NBB_2018_15/ Circulaire – EBA richtsnoeren minimumgeldbedrag beroepsaansprakelijkheidsverzekeringPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201815-cir...

Kennisgeving betreffende de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekeringPDF

www.nbb.be/nl/artikels/kennisgeving-betreffende...

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - Koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België

www.nbb.be/nl/artikels/federale-overheidsdienst...

BESLUIT (EU) 2018/667 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 april 2018 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2018 (ECB/2018/12) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2018667-van-d...

BESLUIT (EU) 2017/760 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 24 april 2017 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2017 (ECB/2017/11)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2017760-van-d...

Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

EUROPESE CENTRALE BANK - Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen evenals splitsingen van kredietinstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (officieuze coördinatie: 03/2018)

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-april-2014-op...

Circulaire NBB_2018_17 / Rapportering liquiditeit

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201817-rap...