Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1014 resultaten

Circulaire NBB_2019_07 / EBA-richtsnoeren voor stresstests van instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201907-eba...

EBA Richtsnoeren betreffende de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van de uitwijkvoorziening uit hoofde van artikel 33, lid 6, van Verordening (EU) nr. 2018/389

www.nbb.be/nl/artikels/eba-richtsnoeren-betreff...

NATIONALE BANK VAN BELGIE - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van Aviva Life and Pensions UK Limited aan Friends First Life Assurance Designated Activity Company

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiėPDF

Portefeuilleoverdracht van Abbey Life Assurance Co Limited aan Phoenix Life Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiėPDF

Portefeuilleoverdracht van Hiscox Insurance Company Limited aan Hiscox SA.

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiėPDF

Portefeuilleoverdracht van Riverstone Insurance Limited aan Riverstone Insurance UK Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NATIONALE BANK VAN BELGIE – Mededeling van 26 februari 2019 - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de EER andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van AXA Insurance UK Plc aan Riverstone Insurance UK Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NATIONALE BANK VAN BELGIE – Mededeling van 26 februari 2019 - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de EER andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van DubliMont dac aan Bothnia International Insurance Company Ltd

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NATIONALE BANK VAN BELGIE – Bericht van 26 februari 2019 - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2019_05 / Verzekering en herverzekering - Indiening van de cijferrapportering betreffende de beloning van Identified Staff via OneGate

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201905-ver...