Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 957 resultaten

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/1108 VAN DE COMMISSIE van 7 mei 2018

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen – strategische beslissing

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-overdra...

Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 juni 2018

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-3...

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - Koninklijk besluit van 3 juni 2018 tot uitvoering van de wet van 11 maart 2018

www.nbb.be/nl/artikels/federale-overheidsdienst...

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (officieuze coördinatie: 07/2018)

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-april-2014-op...

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (Officieuze coördinatie: 07/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-13-maart-2016-op...

Circulaire NBB_2018_20/ EBA aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddienstenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201820-eba...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/959 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2018

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

SSM Gids voor beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheidPDF

www.nbb.be/nl/artikels/ssm-gids-voor-beoordelin...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...