Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1407 resultaten

Circulaire NBB_2024_04 / Invoering van een handboek governance voor de beursvennootschappen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202404-inv...

Circulaire NBB_2024_05 / Periodieke vragenlijsten met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202405-per...

IAIS Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation and Information Exchange (IAIS MMoU) - February 2007

www.nbb.be/nl/articles/iais-multilateral-memora...

Circulaire NBB_2023_07 / Richtsnoeren inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering over het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico en creditspreadrisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202307-ric...

Circulaire NBB_2024_03 / Diversiteit - Circulaire tot omzetting van de EBA-richtsnoeren EBA/GL/2023/08 van 18 december 2023 die een nieuwe rapportering over diversiteit invoeren voor kredietinstellingen en beursvennootschappen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202403-div...

Koninklijk besluit van 29 februari 2024tot uitvoering van de wet van 23 november 2023 betreffende het Garantiefonds voor financiële dienstenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Mededeling NBB_2024_06 / Richtsnoeren betreffende herstelplannen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202406-ric...

Mededeling NBB_2024_07 / Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde verplichtingen voor herstelplannen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202407-ric...

Circulaire NBB_2022_06 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202206-per...

Mededeling NBB_2024_07 / Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde verplichtingen voor herstelplannen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202407-ric...