Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1178 resultaten

Reglement van de Nationale Bank van België van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorismePDF

www.nbb.be/nl/artikels/reglement-van-de-nationa...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van QBE UK Limited naar QBE Europe NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1212 van de Commissie van 8 mei 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Geconsolideerde tekst: Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1229 van de Commissie van 25 mei 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake afwikkelingsdiscipline

www.nbb.be/nl/artikels/geconsolideerde-tekst-ge...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1302 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1303 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1304 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Circulaire NBB_2020_035 / Verwachtingen inzake de "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) en "Internal Liquidity Adequacy Assessment Process" (ILAAP) rapportering

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020035-ve...

Mededeling NBB_2020_043 / Waardering technische voorzieningen van individuele ziektekostenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020043-wa...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1647 van de Commissie van 9 november 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...