Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1331 resultaten

Circulaire NBB_2022_04 / Prudentiële verwachtingen ten aanzien van het activiteitenverslag van de AMLCO

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202204-pru...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/511 van de Commissie van 24 november 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor het bepalen van risicogewogen posten van instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen — Oproep voor kandidaten

www.nbb.be/nl/artikels/erkenningsprocedure-voor...

Mededeling NBB_2022_34 / Actualisering van het “fit & proper”-handboek

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202234-act...

Mededeling NBB_2017_22 aan de kandidaat-aandeelhouders en aan de overdragers

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201722-aan...

Mededeling NBB_2022_22 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 3 oktober 2022 moeten worden ingediend via de portaalsite NBB Supervision

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202222-ver...

Nationale Bank van België / Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen van Creafin aan Centrale KredietverleningPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2022_19 / Mededeling NBB 2022_19 over de uitoefening van externe functies

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202219-med...

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/266 van de Commissie van 9 februari 2023

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Mededeling NBB_2023_02 - Verwachtingen inzake klimaat- en milieugerelateerde risico’s

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202302-ver...