Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 914 resultaten

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/212 VAN DE COMMISSIE van 13 december 2017 houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie van 14 december 2017

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-uitvoer...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/171 VAN DE COMMISSIE van 19 oktober 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Circulaire NBB_2017_26 / Richtsnoeren van de EBA van 12 mei 2017 over de praktijken van kredietinstellingen voor het beheer van het kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201726-ric...

Circulaire NBB_2018_03 / EBA-richtsnoeren inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201803-eba...

Reglement van de NBB van 4/3/2014 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013, zoals gewijzigd door de reglementen van 26/7/2016 en 28/12/2017 (Officieuze coördinatie 1/1/2018)

www.nbb.be/nl/artikels/reglement-van-de-nbb-van...

Circulaire_NBB_2013_10/ Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/periodieke-vragenlijst-m...

Circulaire NBB_2014_04/ Periodieke vragenlijst over de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201404-per...

Circulaire NBB_2016_43/ Verkorte periodieke vragenlijst over de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201643-ver...

Mededeling CBFA_2009_27/ Vereiste verhoogde waakzaamheid in het kader van de bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme, ten aanzien van Iran, Oezbekistan, Turkmenistan en Azerbeidzjan

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-cbfa200927-ve...