Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1130 resultaten

Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (gecoördineerde versie 04/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-oktober-2016-...

Mededeling van 31 maart 2020 van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van Nord Europe Life Luxembourg S.A. aan AFI.ESCA Luxembourg S.A.

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-31-maart-...

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie: 18 mei 2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-22-februari-1998...

Verordening (EU) 2020/605 van de Europese Centrale Bank van 9 april 2020

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2020605-v...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/429 van de Commissie van 14 februari 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 t

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/641 van de Commissie van 12 mei 2020

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie: 05/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-13-maart-2016-op...

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (officieuze coördinatie: 05/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-april-2014-op...

Circulaire NBB_2020_21 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2020/02) inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202021-eba...

Mededeling NBB_2019_23 / EBA Opinie inzake de elementen van sterke cliëntauthenticatie onder PSD2 (EBA-Op-2019-06)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201923-eba...