Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1174 resultaten

Mededeling NBB_2013_07/ Mededeling van de NBB en de FSMA over de EMIR verplichtingen en toezicht

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201307-med...

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (officieuze coördinatie 07/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-18-september-201...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1145 van de Commissie van 31 juli 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1304 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1303 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1302 van de Commissie van 14 juli 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1423 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie: september 2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-22-februari-1998...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2020_37 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2021 en de daaropvolgende jaren moeten worden ingediend via eCorporate

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202037-ver...