Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1214 resultaten

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (officieuze coördinatie 12/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-18-september-201...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/744 van de Commissie van 6 mei 2021 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2020_45 / Verzameling en rapportering van informatie betreffende de energie-efficiëntie van vastgoedblootstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202045-ver...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/732 van de Commissie van 26 januari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 667/2014

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/731 van de Commissie van 26 januari 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met procedureregels

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-verorde...

Circulaire 2021_NBB_008 / Tenuitvoerlegging van de nieuwe rapporteringen zoals bepaald door de EBA - Verduidelijking rond het gebruik van identificatiecodes voor tegenpartijenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-2021nbb008-te...

Europese Centrale Bank / Toestemming voor een overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

De overdracht van Nykredit Bank A/S naar The Bank of New York Mellon NV

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/451 van de Commissie van 17 december 2020

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-uitvoer...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/637 van de Commissie van 15 maart 2021

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...