Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1274 resultaten

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/786 van de Commissie van 10 februari 2022 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

www.nbb.be/nl/artikels/samenwerkingsprotocol-tu...

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/732 van de Commissie van 12 mei 2022 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Mededeling NBB_2016_37 / Herstelplannen - Specifieke richtsnoeren voor centrale effectenbewaarinstellingen en instellingen die ondersteuning verlenen aan centrale effectenbewaarinstellingen vergund in BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201637-her...

Mededeling NBB_2022_12 / Door de Europese Bankautoriteit verstrekte verduidelijkingen over bepaalde aspecten van de in de PSD2 en de RTS SCA & CSC opgenomen regeling voor toegang tot onlinebetaalrekeningenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202212-doo...

Circulaire NBB_2022_13 / Bescherming van de geldmiddelen voor de uitvoering van betalingstransacties en geldmiddelen in ruil voor elektronisch geldPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202213-bes...

Nationale Bank van België / Bekendmaking van de aanpassing van de opdracht van speciaal commissaris bij Merit Capital NV

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Codan Forsikring A/S naar Chopin Forsikring A/SPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/676 van de Commissie van 3 december 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Uitvoeringsverordening (EU) 2022/631 van de Commissie van 13 april 2022 tot wijziging van de technische uitvoeringsnormen die zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/637

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...