Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1359 resultaten

Circulaire NBB_2023_11 / Circulaire betreffende de procedure die kredietinstellingen naar buitenlands recht moeten volgen om een vertegenwoordigingskantoor te openen in België en de informatie die doorlopend aan de NBB moet worden bezorgdPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202311-cir...

Praktische leidraad voor het verkrijgen van een vergunning als kredietinstelling naar Belgisch recht PDF

www.nbb.be/nl/artikels/praktische-leidraad-voor...

Circulaire_NBB_2023_10 - Circulaire betreffende de richtsnoeren voor rapportage ten behoeve van financiële stabiliteit + 2 bijlagen

www.nbb.be/nl/artikels/circulairenbb202310-circ...

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2574 van de Commissie van 20 november 2023 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire_NBB_2023_09 / Circulaire betreffende de inspecties PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulairenbb202309-circ...

Eindverslag - Richtsnoeren inzake de rapportage over mislukte afwikkelingsoperaties op grond van artikel 7 van de CSDR (ESMA 70-156-4717)

www.nbb.be/nl/artikels/eindverslag-richtsnoeren...

Richtsnoeren betreffende de berekening van indicatoren voor het vaststellen van de belangrijkse valuta's waarin afwikkeling plaatsvindt (ESMA 70-708036281-66)

www.nbb.be/nl/artikels/richtsnoeren-betreffende...

Richtsnoeren betreffende de berekening van de indicatoren voor het vaststellen van het substantiële belang van een CSD voor een lidstaat van ontvangst (ESMA 70-708036281-67)

www.nbb.be/nl/artikels/richtsnoeren-betreffende...

Richtsnoeren - Samenwerking tussen autoriteiten die zijn onderworpen aan de artikelen 17 en 23 van Verordening (EU) nr. 909/2014 (ESMA 70-151-435)

www.nbb.be/nl/artikels/richtsnoeren-samenwerkin...

Richtsnoeren - Toegang van een CSD tot de transactiestroom van CTP's en handelsplatforms (ESMA 70-151-298)

www.nbb.be/nl/artikels/richtsnoeren-toegang-van...