Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1012 resultaten

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiėPDF

Verzekeringsonderneming naar Brits recht Abbey Life Assurance Co Limited toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit levensverzekeringsovereenkomsten in de takken 21 à 24, 26 en 27 over te dragen aan de verzekeringsonderneming naar Brits recht Phoenix Life Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiėPDF

Verzekeringsonderneming naar Brits recht Hiscox Insurance Company Limited toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit niet-levensverzekeringsovereenkomsten in de takken 1a, 2, 3, 6 tot 9, 13, 16 en 18 over te dragen aan de verzekeringsonderneming naar Brits recht Hiscox SA

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in Belgiė door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiėPDF

Verzekeringsonderneming naar Brits recht Riverstone Insurance Limited toegestaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit niet-levensverzekeringsovereenkomsten in de takken 8, 9, 13 en 16 over te dragen aan de verzekeringsonderneming naar Brits recht Riverstone Insurance UK Limited

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NATIONALE BANK VAN BELGIE – Mededeling van 26 februari 2019 - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de EER andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NATIONALE BANK VAN BELGIE – Mededeling van 26 februari 2019 - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de EER andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NATIONALE BANK VAN BELGIE – Bericht van 26 februari 2019 - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2019_05 / Verzekering en herverzekering - Indiening van de cijferrapportering betreffende de beloning van Identified Staff via OneGate

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201905-ver...

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/228 van de Commissie van 7 februari 2019

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2019_03 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201903-per...

Besluit (EU) 2019/322 van de Europese Centrale Bank van 31 januari 2019 inzake de delegatie van de bevoegdheid om besluiten vast te stellen inzake krachtens nationaal recht toegewezen toezichtsbevoegdheden (ECB/2019/4)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2019322-van-d...