Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1255 resultaten

Circulaire NBB_2021_26 / Rapportering inzake operationele en veiligheidsrisico's van betalingsdiensten voor betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geldPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202126-rap...

Circulaire NBB_2021_18 / EBA-richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen (EBA/GL/2020/06)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202118-eba...

Mededeling NBB_2020_37 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2021 en de daaropvolgende jaren moeten worden ingediend via eCorporate

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202037-ver...

Mededeling NBB_2021_23 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die in 2022 moeten worden ingediend via eCorporate

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202123-ver...

Circulaire NBB_2021_25 / EBA Richtsnoeren betreffende het monitoren van de drempel en andere procedurele aspecten met betrekking tot de oprichting van een intermediaire EU-moederonderneming overeenkomstig artikel 21 ter van Richtlijn 2013/36/EU.

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202125-eba...

Circulaire NBB_2021_21 / EBA Richtsnoeren voor de melding van grote incidentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202121-eba...

Circulaire NBB_2021_22 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 1 juli 2020 inzake de behandeling van structurele vreemde valuta’s overeenkomstig artikel 352, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202122-ric...

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (Bankwet)

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-april-2014-op...

Koninklijk besluit van 5 april 2017 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-5...

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (Antiwitwaswet)

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-18-september-201...