Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

1 - 10 van 1298 resultaten

Circulaire NBB_2014_11 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201411-per...

Circulaire NBB_2020_26 / Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202026-per...

Mededeling NBB_2020_36 / Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202036-wet...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1151/2014 VAN DE COMMISSIE van 4 juni 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Circulaire NBB_2022_21/Circulaire van het Afwikkelingscollege over de methodologie en de beoordelingscriteria die het hanteert om te besluiten of het specifiek MREL-vereiste voor top-tier instellingen moet worden toegepast op een niet-top-tier instelling

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202221circ...

Circulaire NBB_2020_27 / Verkorte periodieke vragenlijst over de Bestrijding van het Witwassen van Geld en de Financiering van Terrorisme

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202027-ver...

Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-nr-575201...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 523/2014 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU)

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 524/2014 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 525/2014 VAN DE COMMISSIE van 12 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU)

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...