Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

101 - 110 van 1013 resultaten

Besluit (EU) 2017/2097 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 betreffende de methode voor de berekening van sancties wegens inbreuken op de oversightvereisten

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20172097-van-...

Verordening (EU) 2017/2095 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2157/1999 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (ECB/2017/34)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20172095-...

Verordening (EU) 2017/2094 van de Europese Centrale Bank van 3 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (ECB/2017/32)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20172094-...

Circulaire NBB_2019_24 / Herverzekeraars die ressorteren onder het recht van een VS-staatPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201924-her...

Circulaire NBB_2018_15/ Circulaire – EBA richtsnoeren minimumgeldbedrag beroepsaansprakelijkheidsverzekeringPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201815-cir...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/728 VAN DE COMMISSIE van 24 januari 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/390 van de Commissie van 11 november 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-gedeleg...

Circulaire NBB_2018_12/ Circulaire – EBA richtsnoeren inzake vergunning van betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geldPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201812-cir...

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN - Koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België

www.nbb.be/nl/artikels/federale-overheidsdienst...

BESLUIT (EU) 2018/667 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 april 2018 betreffende het totale bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2018 (ECB/2018/12) PDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2018667-van-d...