Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

101 - 110 van 1150 resultaten

Circulaire NBB_2019_25 : Bijdrage in de werkingskosten van de Nationale Bank van België door de Belgische bijkantoren van verzekeringsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België ressorteren

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201925-bij...

Circulaire NBB_2019_24 / Herverzekeraars die ressorteren onder het recht van een VS-staatPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201924-her...

Nationale bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling NBB_2013_07/ Mededeling van de NBB en de FSMA

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201307-med...

EUROPESE CENTRALE BANK - Toestemming voor de overdracht van een deel van het bedrijf tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

EUROPESE CENTRALE BANK - Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Circulaire NBB_2019_19 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 25 februari 2019 inzake uitbesteding (EBA/GL/2019/02)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201919-ric...

Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning als beursvennootschap naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Circulaire NBB_2019_20 / Verwachtingen inzake activiteiten verbonden aan crypto-assetsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201920-ver...

Circulaire NBB_2019_21 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201921-ric...