Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

121 - 130 van 1015 resultaten

Mededeling NBB_2018_10 / Herstelplannen – Richtsnoeren voor kredietinstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201810-her...

Circulaire NBB_2017_07 / Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201707-ric...

Nationale Bank van België – Beslissing tot in evenwicht brengen van tarieven in toepassing van artikel 504 Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2018_08 / Circulaire betreffende de procedure voor de overdracht van een portefeuille verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201808-cir...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/405 VAN DE COMMISSIE van 21 november 2017

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Toestemming voor overdracht tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-overdra...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/389 van de Commissie van 27 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/212 VAN DE COMMISSIE van 13 december 2017 houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/345 van de Commissie van 14 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/344 van de Commissie van 14 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...