Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

131 - 140 van 1207 resultaten

Circulaire NBB_2019_17 / Aanpassing van de uitvoeringsverordening en rapportering over het derde kwartaal van 2019PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201917-aan...

Circulaire NBB_2019_21 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201921-ric...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Mededeling NBB_2020_013 / IFRS 9 in het kader van de coronaviruspandemie (COVID-19)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020013-if...

Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearing- en/of uitwisseling van zekerheden verplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201716-pro...

Mededeling NBB_2020_14 / Mededeling COVID-19PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202014-med...

Circulaire NBB_2020_008 / Rapportering m.b.t. de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de verzekeringssector

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020008-ra...

Mededeling NBB_2020_009 / Verzekerings- en herverzekeringssector - Uitstel voor bepaalde kwantitatieve rapporteringen die in 2020 via het OneGate-platform moeten worden ingediend, naar aanleiding van de Covid-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020009-ve...

Mededeling NBB_2020_011 / Verwachtingen met betrekking tot het dividenduitkeringsbeleid in het kader van het beheer van het coronavirus (COVID-19)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020011-ve...

Circulaire NBB_2020_007 / EBA Richtsnoeren inzake de rapportagevereisten voor gegevens over fraudePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020007-eb...