Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

71 - 80 van 1013 resultaten

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsondernemingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico’s of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-een-overd...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht PDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Bekendmaking aanstelling voorlopige bestuurder (artikel 585 juncto artikel 236, § 1, 2° en § 2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/bekendmaking-aanstelling...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Mededeling NBB_2018_24 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 2019 via eCorporate moeten worden ingediend

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201824-ver...

Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (gecoördineerde versie 05/2019)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-oktober-2016-...

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (officieuze coördinatie: 04/2019)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-4-april-2014-bet...

Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-6-april-1995-inz...