Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

71 - 80 van 1015 resultaten

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico’s of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-een-overd...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht PDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Bekendmaking aanstelling voorlopige bestuurder (artikel 585 juncto artikel 236, § 1, 2° en § 2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/bekendmaking-aanstelling...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsondernemingPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Mededeling NBB_2018_24 / Verzekerings- en herverzekeringssector - periodieke verslagen die vanaf 2019 via eCorporate moeten worden ingediend

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201824-ver...

Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (gecoördineerde versie 03/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-oktober-2016-...

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (gecoördineerde versie 12/2017)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-4-april-2014-bet...

Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-6-april-1995-inz...