Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

71 - 80 van 1140 resultaten

Mededeling NBB_2020_001 / Collecte van bijkomende referentiegegevens ter bepaling van de Europese rapporteringsverplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020001-co...

Verordening (EU) 2019/2175 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20192175-...

Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019

www.nbb.be/nl/artikels/richtlijn-eu-20192177-va...

Verordening (EU) 2019/2176 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20192176-...

Besluit (EU) 2019/2158 Van de Europese Centrale Bank van 5 december 2019

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-20192158-van-...

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2028 van de Commissie van 29 november 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1799

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2019_30 / Beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201930-beo...

Circulaire NBB_2019_18 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201918-ric...

Mededeling NBB_2019_29: eCorporate: overlegging van de complianceverslagen - wijziging datumPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201929-eco...

Verordening (EU) 2019/2099 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20192099-...