Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

71 - 80 van 1196 resultaten

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-tot-g...

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (officieuze coördinatie 07/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-2-augustus-2002-...

Koninklijk besluit van 31 juli 2020 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 12 mei 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekerings- of herverzekeringsdocumentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-3...

Circulaire NBB_2020_23 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 29 november 2019 inzake ricisobeheer op het gebied van ICT en veiligheid (EBA/GL/2019/04)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202023-ric...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van AmTrust Europe Limited naar AmTrust International Underwriters DAC.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van AmTrust International Underwriters DAC aan Liberty Mutual Insurance Europe SEPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2020_034 / Dividenduitkeringen, variabele beloning en winstdeelname in de context van de COVID-19 pandemiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020034-di...

Mededeling NBB_2020_15 / Rapportering ten aanzien van de Bank naar aanleiding van COVID-19

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202015-rap...

Mededeling NBB_2020_029 / Mededeling betreffende scenarionanalyse in de context van de COVID-19 crisisPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020029-me...

Circulaire NBB_2020_31 / EBA richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202031-eba...