Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 1130 resultaten

EUROPESE CENTRALE BANK - Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning als beursvennootschap naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/memorandum-voor-het-verk...

Circulaire NBB_2018_25 / Geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders van financiële instellingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-ges...

Circulaire NBB_2019_19 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 25 februari 2019 inzake uitbesteding (EBA/GL/2019/02)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201919-ric...

Circulaire NBB_2019_20 / Verwachtingen inzake activiteiten verbonden aan crypto-assetsPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201920-ver...

Circulaire NBB_2019_21 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201921-ric...

Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (officieuze coördinatie 05/2019)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-1-juli-2011-betr...

Circulaire NBB_2019_16 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor de toepassing van de doorkijkbenadering bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste met behulp van de standaardformule

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201916-cir...

Protocol tot vaststelling van de modaliteiten voor de samenwerking en de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de Nationale Bank van België en het College voor toezicht op de bedrijfsrevisorenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/protocol-tot-vaststellin...

Mededeling NBB_2018_05 / Verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201805-ver...