Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 1222 resultaten

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1145 van de Commissie van 31 juli 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1423 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie: september 2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-22-februari-1998...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

NBB_2020_038 - Verrichten van beleggingsdiensten op grensoverschrijdende basis - Standaardformulieren voor de informatieverstrekking

www.nbb.be/nl/artikels/nbb2020038-verrichten-va...

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (officieuze coördinatie: 07/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-4-april-2014-bet...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap (artikelen 77, 78, 541 en 542 van de wet van 25/4/2014)

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1227 van de Commissie van 12 november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot templates voor de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie PDF

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225 van de Commissie van 29 oktober 2019

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...