Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

81 - 90 van 1208 resultaten

Nationale Bank van België / Toestemming van 14 juli 2020 voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overdracht van rechten en verplichtingen van Argenta Assuranties NV aan Waard Leven NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Zurich Insurance plc naar DARAG Deutsche Versicherungs und Ruckversicherungs AGPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU

www.nbb.be/nl/artikels/richtlijn-eu-2019878-van...

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-richtli...

Circulaire NBB_2020_27 / Prudentieel statuut van de betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geldPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202027-pru...

Mededeling NBB_2020_22 / EBA Opinie inzake obstakels onder artikel 32(3) van de RTS SCA & CSC onder PSD2 (EBA-Op-2020-10).PDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb202022-eba...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Sunderland Marine Insurance Company Limited naar The North of England Protecting & Idemnity Association LimitedPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee beursvennootschappen (artikelen 541 en 542 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Toestemming voor een fusie tussen kredietinstellingen of van dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014)

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2020_26 / ESMA-richtsnoeren (ESMA70-151-2906)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202026-esm...