Welkom bij de Nationale Bank van België

De conjunctuurbarometer komt boven het in maart opgetekende peil uit. Het ondernemingsklimaat verbeterde in de verwerkende nijverheid en, in zeer sterke mate, in de handel. Het stabiliseerde zich nagenoeg in de diensten en in de bouwnijverheid.

Conj

Het consumentenvertrouwen wordt gedrukt door de opflakkering van de COVID-19 pandemie. De peiling houdt nog geen rekening met de sluiting van de horeca en de instelling van een avondklok. 

Consumentenvertrouwen

Fons Verplaetse, 1930-2020
Eregouverneur Nationale Bank

De Nationale Bank meldt met droefheid het overlijden van haar eregouverneur Fons Verplaetse. Hij overleed gisteravond na een korte ziekte en de gevolgen  van Covid-19. Fons Verplaetse was een topeconomist die door zijn rol in de regering Martens en later tijdens zijn gouverneurschap het herstelbeleid van de jaren ’80 en de inspanningen met het oog op toetreding van België tot de Europese Monetaire Unie mee vorm gaf.

Fons Verplaetse
 • Het netto financieel vermogen van de particulieren is gestegen naar 1094,4 miljard euro
 • Financiële investeringen van de particulieren bereiken een record van 19,1 miljard in het tweede kwartaal van 2020
 • De groei van de schuldgraad van de particulieren versnelt al 3 jaar en bedraagt 61,6 % bbp aan het einde van 2019

Uit een eerste raming blijkt dat de toegevoegde waarde in de Belgische havens in 2019 toenam met 4,3%, wat zich vertaalde in extra werkgelegenheid (+1,4 %). Verklarende factoren zijn terug te vinden in zowel de maritieme als niet-maritieme cluster.

De verspreiding van het COVID-19 virus in 2020 resulteerde in enorme economische verstoringen, ook in het maritieme goederenvervoer. Zo daalde in de eerste acht maanden van 2020 de maritieme goederenoverslag in de Vlaamse zeehavens en binnenhaven van Brussel met ruim 4 pct.

Havens /Ports

Vanaf vandaag publiceert de Nationale Bank samen met de partners van de Economic Risk Management Group (ERMG) maandelijks een complete set van indicatoren voor wie de impact van COVID-19 op de Belgische en internationale economie van dichtbij wil volgen in de vorm van een maandelijks COVID-19 Dashboard. Dit Dashboard brengt zowel de situatie van de bedrijven, de financiële sector als de gezinnen in kaart.

dahboard
 • COVID-19 Dashboard - November 2020

 • Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (2020-II)

 • Perscommuniqué - INR - Flash estimate (2020-III)

 • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2020-II)

 • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2020-II)

 • Economische indicatoren voor België (2020-44)

 • Economische indicatoren voor België (2020-45)

 • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Maandelijkse flash (2020-09)

 • Economische indicatoren voor België (2020-46)

 • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2020-10)

In de kijker