Welkom bij de Nationale Bank van België

  • Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (2016-IV)

  • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2016-IV)

  • Perscommuniqué - INR - Flash estimate en kwartaalrekeningen (2017-I)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2016-IV)

  • Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen (2016)

  • Economische indicatoren voor België (2017-17)

  • Economische indicatoren voor België (2017-18)

  • Economische indicatoren voor België (2017-19)

  • Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (2017-02)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2017-02)

In de kijker