Welkom bij de Nationale Bank van België

Het aantal betalingen in cash daalt maar blijft desondanks nog zeer belangrijk in België. Dat blijkt uit de nieuwe studie van de Europese Centrale Bank naar het betaalverkeer in de eurozone. Voor gemiddeld 58 % van de betalingen werd in 2019 in België nog cash gebruikt.  Dat is een daling met 5 procentpunten in vergelijking met 2016.

Op uitnodiging van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, luisterde onze gouverneur Pierre Wunsch vandaag mee naar de meningen van de Nederlanders over de ontwikkeling van prijzen, de economie en het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) dat daaruit voortvloeit.

De ECB herziet haar monetair beleid en wil hierover feedback verzamelen onder de inwoners van het eurogebied. Daarom organiseren alle centrale banken van het Eurosysteem luisterevents. De NBB organiseert zo'n event op 22 januari 2021. Je kunt alvast op de NBB-portaal 'NBB Luistert' je mening kwijt over deze onderwerpen.

Innovatie is essentieel voor de groei. In deze studie gaan we aan de hand van octrooigegevens na welke kansen en belemmeringen er op dit vlak voor België zijn.

Lab

Het ondernemingsklimaat verslechterde met name in de handel, wat de sterke opleving tijdens de vorige maand volledig ongedaan maakte, alsook in de dienstverlening aan bedrijven. De bouwnijverheid ging eveneens achteruit. 

enquête

De Nationale Bank heeft het Belgische begrotingskader geëvalueerd en formuleert aanbevelingen om het te verbeteren. Een goed begrotingskader is cruciaal om na de COVID-19-crisis het begrotingstekort en de overheidsschuld terug te dringen.

De consumenten zijn optimistischer over de verwachte ontwikkeling van de algemene economische situatie in België maar blijven bezorgd over de werkloosheid.

  • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Driemaandelijkse bijwerking (2020-III)

  • Economische indicatoren voor België (2020-49)

  • Economische indicatoren voor België (2020-50)

  • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Maandelijkse flash (2020-10)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2020-09)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2020-11)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2020-09)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2020-12)

  • Perscommuniqué - INR - Aanbod en gebruikstabellen (2017)

  • Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen (2017)

In de kijker