Welkom bij de Nationale Bank van België

De conjunctuurbarometer verslechtert voor de zevende maand op rij, zij het in een iets trager tempo. Alleen de bouwnijverheid ontsnapt aan de achteruitgang. De daling van het vertrouwen is het duidelijkst in de dienstverlening aan bedrijven.

Hoe houdbaar zijn de financiën van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen in België? Dit artikel analyseert de houdbaarheidsrisico’s van individuele overheidsentiteiten in België. Hoe goed zijn hun overheidsfinanciën bestand tegen schokken en hoe kunnen ze ertoe bijdragen de Belgische overheidsschuld op een neerwaarts pad te brengen?

De gezinnen tonen zich minder pessimistisch, terwijl ze zich iets meer zorgen maken over de arbeidsmarkt. Hun spaarintenties namen weer toe, maar deze toename was niet te vergelijken met de forse daling in de vorige twee maanden.

consumer confidence

In onze blog leggen we de methode uit die Statbel gebruikt om de energieprijzen op te nemen in de inflatiemaatstaf. Werd inflatie nu overschat bij stijgende energieprijzen? Strikt gezien niet. Het is de “cost-of-living” die overschat werd. Als we effectief die cost-of-living beter vertegenwoordigd willen zien in de inflatiemaatstaf, zullen we het voorbeeld moeten volgen van Nederland.

Energy prices and inflation

De Nationale Bank wil met dit initiatief het brede publiek nog beter informeren over de gevolgen voor de economie en het financiële stelsel van de klimaatverandering en de transitie naar een netto-nul-uitstoot van broeikasgassen. 

Climate dashboard

Multinationals eerlijke belastingen laten betalen, daar gaat het om. Het OESO/G20-akkoord over een internationale belastinghervorming (OESO/G20 Inclusive Framework on BEPS), ondersteund door 137 landen, stelt een tweepijleroplossing voor: een gedeeltelijke herverdeling van de belastingheffing naar landen waar de verkopen plaats vinden en een wereldwijde vennootschapsbelasting van minimum 15%.  

taxation image

Een snelle deglobalisering lijkt voorlopig niet aan de orde, tenzij er zich ernstige langdurige geopolitieke schokken voordoen. De klemtoon bij de globalisering gaat meer liggen op een zorgvuldiger risicobeheer, met misschien meer regionalisme en toeleveringsketens die door gelijkgezinde landen lopen.  

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten (2022-III)

  • Sourcing of services and total factor productivity

  • Economische indicatoren voor België (2022-48)

  • Economische indicatoren voor België (2022-49)

  • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Driemaandelijkse bijwerking (2022-III)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2022-09)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2022-09)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2022-11)

  • Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête (2022-II)

  • Economische indicatoren voor België (2022-50)

In de kijker