Welkom bij de Nationale Bank van België

De woningprijzen in België zijn recent versneld toegenomen na vele decennia van bijna ononderbroken stijgingen. Daardoor neemt de bezorgdheid toe over de mogelijkheid voor gezinnen om hun eigen woning te kopen. Het beschikbare inkomen van de gezinnen is in iets meer dan twee decennia weliswaar gestaag gestegen, maar minder dan de huizenprijzen in dezelfde periode. De betaalbaarheid van de woningen is niet in dezelfde mate verslechterd, omdat de hypotheekrente tegelijkertijd aanzienlijk is gedaald. Dat maakt het voor gezinnen gemakkelijker om te lenen.

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank heeft verdere belangrijke stappen gezet om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn. Ze heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen en heeft het nieuwe transmissiebeschermingsinstrument (Transmission Protection Instrument – TPI) goedgekeurd.

Het vertrouwensverlies deed zich voor in alle ondervraagde bedrijfstakken, behalve in de verwerkende nijverheid.De bezettingsgraad van het productievermogen in de verwerkende nijverheid is, na de forse opleving in april, ietwat afgenomen.

Na drie opeenvolgende stijgingen is het consumentenvertrouwen in juli licht gedaald. Het vertrouwensverlies is voornamelijk te wijten aan verslechterde vooruitzichten voor de algemene economische situatie.

Vrouw kijkt met een neutrale blik naar haar rekeningen
  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2022-05)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2022-07)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2022-05)

  • Economische indicatoren voor België (2022-33)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2022-08)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2022-08)

  • Economische indicatoren voor België (2022-34)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten (2022-II)

  • Economische indicatoren voor België (2022-35)

  • Economische indicatoren voor België (2022-36)

In de kijker