Welkom bij de Nationale Bank van België

De Belgische ondernemingen ramen dat hun omzet deze week 14 % lager is ten gevolge van de coronacrisis, zijnde hetzelfde niveau als in de enquêtes van augustus en september. Dat betekent dat het herstel sinds augustus is stilgevallen. De tijdelijke sluiting van cafés en restaurants heeft geleid tot een forse verslechtering van de bedrijfsomzet in de horeca en ook de niet-voedingswinkels hebben hun omzet in oktober zien verslechteren in het verlengde van de sinds eind augustus opgetekende neerwaartse tendens. 

De conjunctuurbarometer komt boven het in maart opgetekende peil uit. Het ondernemingsklimaat verbeterde in de verwerkende nijverheid en, in zeer sterke mate, in de handel. Het stabiliseerde zich nagenoeg in de diensten en in de bouwnijverheid.

Conj

Het consumentenvertrouwen wordt gedrukt door de opflakkering van de COVID-19 pandemie. De peiling houdt nog geen rekening met de sluiting van de horeca en de instelling van een avondklok. 

Consumentenvertrouwen

Fons Verplaetse, 1930-2020
Eregouverneur Nationale Bank

De Nationale Bank meldt met droefheid het overlijden van haar eregouverneur Fons Verplaetse. Hij overleed gisteravond na een korte ziekte en de gevolgen  van Covid-19. Fons Verplaetse was een topeconomist die door zijn rol in de regering Martens en later tijdens zijn gouverneurschap het herstelbeleid van de jaren ’80 en de inspanningen met het oog op toetreding van België tot de Europese Monetaire Unie mee vorm gaf.

Fons Verplaetse
 • Het netto financieel vermogen van de particulieren is gestegen naar 1094,4 miljard euro
 • Financiële investeringen van de particulieren bereiken een record van 19,1 miljard in het tweede kwartaal van 2020
 • De groei van de schuldgraad van de particulieren versnelt al 3 jaar en bedraagt 61,6 % bbp aan het einde van 2019
 • Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (2020-II)

 • Perscommuniqué - INR - Flash estimate (2020-III)

 • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2020-II)

 • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2020-II)

 • Economische indicatoren voor België (2020-44)

 • Economische indicatoren voor België (2020-45)

 • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Maandelijkse flash (2020-09)

 • Economische indicatoren voor België (2020-46)

 • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2020-10)

 • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2020-08)

In de kijker