Welkom bij de Nationale Bank van België

Belgische bedrijven zoals SWIFT en Euroclear zijn belangrijke internationale spelers op het vlak van financiële marktinfrastructuren. In ons verslag leggen we uit wat hun rol is en hoe wij als toezichter een veilig en stabiel kader voorzien waarin zij het beste kunnen werken. Je ontdekt ook de laatste ontwikkelingen uit de sector en je komt onder andere te weten hoe wij e-commerce veiliger maken.

Collega die spreekt voor de camera in lokettenzaal van de Nationale Bank

De rijkste 20 % van de gezinnen bezit 63 % van het totale nettovermogen, zo blijkt uit de nieuwste enquête over het financiële gedrag van de Belgische gezinnen. Volgens de eerste bevindingen zou de pandemie de meest kwetsbare gezinnen financieel het hardst hebben getroffen. Toch zou volgens het onderzoek de ongelijkheid daardoor niet groter worden.

De daling met 3,6 punten is de grootste sinds september vorig jaar. Ze is merkbaar in de vier grote ondervraagde bedrijfstakken, zij het iets minder uitgesproken in de bouwnijverheid en de handel.

barometer

Voor de derde maand op rij stijgt het consumentenvertrouwen, maar het forse vertrouwensverlies van maart is nog maar voor een derde hersteld. De vrees voor een grotere werkloosheid is dan weer aangewakkerd.

De financiële gezondheid van ondernemingen is in 2020 niet significant verslechterd. Deze bevinding bevestigt het succes van de beleidsmaatregelen en van de financiële ingrepen die bedrijven zelf hebben gedaan.

vrouw lacht naar collega

De mindere uitvoer is vooral te wijten aan de terugval van covid-vaccins. De invoer bleef sterk groeien in de sectoren chemie, minerale producten en metalen.

bovenaanzicht van camions die in een rij staan

Volgens de voorjaarsprognoses van de NBB zou de Belgische economie tijdelijk vaart verliezen door onder meer de oorlog in Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China. De energieschok is een duidelijke verarming voor de Belgische economie, maar die blijft weerbaar en de economische groei zou vanaf eind dit jaar weer aantrekken. 

Foto van econome Raïssa Basselier die economische projecties voorstelt

De ECB kondigt aan dat ze haar belangrijkste rentetarieven voor het eerst in 11 jaar zal verhogen. Onze experte legt de werking uit van de lange rente die weer is gaan stijgen, na een dieptepunt te hebben bereikt in volle coronacrisis. Historisch gezien blijven de rentes echter laag, zeker als ze worden gecorrigeerd voor de verwachte inflatie.

Miniatuur-bouwvakkers op %-toets van klavier

De Belgische groei bleef zoals verwacht nog stevig in het vorige kwartaal, maar de economie zou in het tweede kwartaal van 2022 stagneren. De sterke prijsstijgingen wegen op het consumentenvertrouwen en leiden minstens tot een tijdelijk koopkrachtverlies, dat weegt op de gezinsconsumptie. Daarnaast zullen de investeringen vertragen.

Tankpomp
  • Perscommuniqué - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans (2022-I)

  • Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen (2022-I)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2022-I)

  • Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt (2022-I)

  • Economische indicatoren voor België (2022-26)

  • Economische indicatoren voor België (2022-27)

  • Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België (2022-I)

  • Perscommuniqué - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht (2022-I)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2022-04)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2022-04)

In de kijker