Welkom bij de Nationale Bank van België

Groots opgezette plannen voor herstel en veerkracht van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje kunnen sterker bijdragen tot de economische bedrijvigheid in België dan ons eigen nationaal plan. Zijn die plannen groener, digitaler, ambitieuzer inzake hervormingen dan het Belgische plan?

website

Vicegouverneur Steven Vanackere en Florence Lepoivre, kabinetschef van vicepremier Pierre-Yves Dermagne, presenteren het recentste verslag “Permanente opleiding voor werknemers: investeren in de toekomst” en de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW). De HRW dringt aan op de uitwerking van een toekomstgerichte en inclusieve strategie voor levenslang leren. 

website

Consumentenkrediet is in België gereguleerd om buitensporige schuldenlast te voorkomen. Maar niet alle soorten krediet kosten hetzelfde. In dit artikel lees je welke soorten duurder zijn en welke gezinnen er vaker mee geconfronteerd worden.

De indicator herstelt zich licht in de bouwnijverheid maar krimpt enigszins in de dienstverlening aan bedrijven. In de verwerkende nijverheid en de handel blijft hij nagenoeg gelijk.

consumer confidence

Het consumentenvertrouwen is voor de tweede maand op rij gedaald, wat de verslechterende vooruitzichten over de algemene economische situatie weerspiegelt. Voor het eerst in zes maanden hebben consumenten ook minder vertrouwen in de verwachte ontwikkeling van de Belgische arbeidsmarkt.

consumer confidence

De Belgische ondernemingen melden een stevig herstel van hun omzet. Toch wegen de aanbodbeperkingen, m.n. de bevoorradingsproblemen, de gestegen inputprijzen en het tekort aan arbeidskrachten, momenteel op het herstel. Dat blijkt uit een nieuwe enquête bij de Belgische ondernemingen van de NBB en diverse federaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen.

De Nationale Bank van België (NBB) onderschrijft het engagement van het Netwerk van centrale banken en toezichthouders voor de Vergroening van het Financieel Systeem (NGFS) om bij te dragen aan de ambities van de COP26-klimaatconferentie in Glasgow. 

  • Economische indicatoren voor België (2021-48)

  • Economische indicatoren voor België (2021-49)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-09)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2021-11)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-09)

  • Perscommuniqué - INR - Aanbod en gebruikstabellen (2018)

  • Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen (2018)

  • Economische indicatoren voor België (2021-50)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-12)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-12)

In de kijker