Welkom bij de Nationale Bank van België

De Belgische bbp-groei zal volgens de Business Cycle Monitor in het derde kwartaal van 2020 naar verwachting opveren tot 8 %, nadat de economische activiteit in de eerste twee kwartalen met respectievelijk 3,5 % en 12,1 % was teruggevallen. De investeringen en vooral de consumptie zouden sterk toenemen na een scherpe daling in de eerste jaarhelft, terwijl de bijdrage van de netto-uitvoer aan de bbp-groei in het derde kwartaal naar verwachting vrijwel neutraal zal zijn. Er moet worden benadrukt dat de onzekerheid rond deze nowcast veel groter is dan gewoonlijk.

De binnenlandse werkgelegenheid daalde met 0,8 %.

Flash estimate

De conjunctuurbarometer blijft in augustus aantrekken, voor de vierde maand op rij. Het ondernemingsklimaat verbeterde in de verwerkende nijverheid en de dienstverlening aan bedrijven. Het vertrouwen nam daarentegen af in de bouwnijverheid en de handel.

Volgens de zomerenquête van de ERMG ligt de omzet van de Belgische bedrijven nog steeds 13% onder het normale niveau. Voor 2021 verwachten ze dat de omzet 10% lager zal liggen dan normaal.

 

ERMG
  • Economische indicatoren voor België (2020-38)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2020-09)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2020-09)

  • Economische indicatoren voor België (2020-39)

  • Economische indicatoren voor België (2020-40)

  • Economische indicatoren voor België (2020-41)

  • Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België (2020-II)

  • Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen - Maandelijkse flash (2020-08)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2020-07)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2020-07)