Welkom bij de Nationale Bank van België

De hoge inflatie leidt tot bezorgdheid over de invloed ervan op de lonen en kosten. De snelle aanpassing van de lonen in België, als gevolg van de automatische indexering, staat in contrast met het geleidelijker proces in het eurogebied. In beide gevallen was de productiviteitsgroei echter ontoereikend om de kosten te beperken, waardoor de prijzen onder druk zijn komen te staan.

image spotlight

De Belgische financiële sector is veerkrachtig, zo blijkt uit het nieuwste Financial Stability Report van de NBB. De Bank onderneemt acties om die veerkracht ook in toekomst te vrijwaren.

image

De laatste maanden tonen een stabilisatie van de trend van alsmaar lagere, en uiteindelijk negatieve, groeicijfers sinds einde 2022. Toch vertonen ze nog altijd negatieve cijfers. Dat komt vooral door diamant, energie en chemische producten. 

spotlight belgian imports and exports

Gouverneur Pierre Wunsch gaf zonet een presentatie aan de Frankfurt School of Finance & Management over monetair beleid voeren in onzekere tijden. 

Pierre Wunsch

Op 9 mei is het Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging. Gouverneur Wunsch gaf op uitnodiging van beweging.net Midden-Vlaanderen een speech ter ere van hun feestdag.

speech gouv
  • Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen (2024-05)

  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2024-05)

  • Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten (2024-I)

  • Business Cycle Monitor - Juni 2024

  • Economische projecties voor België - Voorjaar 2024

  • Persbericht - Statistiek buitenlandse handel (2024-03)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2024-03)

  • Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen (2024-06)

  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2024-06)

  • Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans (2024-I)

In de kijker