Welkom bij de Nationale Bank van België

  • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2016-I)

  • Perscommuniqué - INR - Flash estimate en kwartaalrekeningen (2016-II)

  • Economische indicatoren voor België (2016-30)

  • Economische indicatoren voor België (2016-31)

  • Economische indicatoren voor België (2016-32)

  • Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (2016-05)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2016-05)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2016-07)

  • Economische indicatoren voor België (2016-33)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2016-08)

In de kijker