Welkom bij de Nationale Bank van België

In België is er nog veel ruimte om de doeltreffendheid van de CO2-belasting te vergroten. Zo wordt de CO2-uitstoot bij de verwarming van je huis nauwelijks belast. De prikkel om minder te rijden dankzij de belasting op uitstoot van wagens wordt dan weer tenietgedaan voor wie wordt verloond met een tankkaart.

CO2

Volgens econoom Gert Bijnens kunnen blijvend hoge elektriciteitsprijzen 10 000 jobs kosten in energie-intensieve bedrijven. Vlaanderen is daarbij kwetsbaarder dan Wallonië. Een voldoende flexibele arbeidsmarkt is noodzakelijk.

Elke dag opnieuw en in het bijzonder op deze Internationale Dag voor Mensen met een Beperking willen we (letterlijke en figuurlijke) drempels weghalen en werken we aan toegankelijkheid, diversiteit en inclusie.

Vicegouverneur Steven Vanackere en Florence Lepoivre, kabinetschef van vicepremier Pierre-Yves Dermagne, presenteren het recentste verslag “Permanente opleiding voor werknemers: investeren in de toekomst” en de aanbevelingen van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW). De HRW dringt aan op de uitwerking van een toekomstgerichte en inclusieve strategie voor levenslang leren. 

website

De indicator herstelt zich licht in de bouwnijverheid maar krimpt enigszins in de dienstverlening aan bedrijven. In de verwerkende nijverheid en de handel blijft hij nagenoeg gelijk.

consumer confidence

Het consumentenvertrouwen is voor de tweede maand op rij gedaald, wat de verslechterende vooruitzichten over de algemene economische situatie weerspiegelt. Voor het eerst in zes maanden hebben consumenten ook minder vertrouwen in de verwachte ontwikkeling van de Belgische arbeidsmarkt.

consumer confidence

De Belgische ondernemingen melden een stevig herstel van hun omzet. Toch wegen de aanbodbeperkingen, m.n. de bevoorradingsproblemen, de gestegen inputprijzen en het tekort aan arbeidskrachten, momenteel op het herstel. Dat blijkt uit een nieuwe enquête bij de Belgische ondernemingen van de NBB en diverse federaties die de ondernemingen en zelfstandigen vertegenwoordigen.

  • Pierre Wunsch: Belgium’s fiscal framework: what is good and what could be better

  • Economische indicatoren voor België (2021-49)

  • Kerncijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2021-11)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-09)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-09)

  • Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen (2018)

  • Perscommuniqué - INR - Aanbod en gebruikstabellen (2018)

  • Economische indicatoren voor België (2021-50)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-12)

In de kijker