Welkom bij de Nationale Bank van België

De coronacrisis zette de Belgen massaal aan het sparen. Beursgenoteerde aandelen konden op een hernieuwde belangstelling rekenen. Hypothecaire leningen dreven de financiële verplichtingen omhoog. De financiële activa van de particulieren stegen vorig jaar naar een recordbedrag van ruim 1465 miljard euro. In dezelfde periode stegen ook hun financiële verplichtingen. Het netto financieel vermogen van de particulieren bedroeg eind december 2020 1146,5 miljard euro.

In welke mate evolueerde loonstructuur de voorbije jaren? In welke mate heeft beroepservaring of het bezit van een diploma een impact op het loon? Speelt de grootte van een onderneming of vooral de bedrijfstak een rol? De Studiedienst van de Nationale Bank geeft op deze en heel wat andere vragen een antwoord in haar nieuwste economisch artikel over loondifferentiatie in België. 

Art 6

Na de verbetering in maart bevindt de conjunctuurbarometer zich weer op een hoger niveau dan vóór de gezondheidscrisis. De ondernemers zijn optimistischer in alle bevraagde bedrijfstakken, in het bijzonder in de handel. De enquête werd afgenomen tussen 1 en 24 maart ‘s morgens, vóór de aankondiging van de lockdownmaatregelen voor een maand.

Business confidence
  • The interplay between green policy, electricity prices, financial constraints and jobs. Firm-level evidence

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-01)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-01)

  • Economische indicatoren voor België (2021-15)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen (2020-IV)

  • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2020-IV)

  • Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen (2020)

  • Statistisch Tijdschrift (2021-I)

  • Perscommuniqué - INR - Rekeningen van de overheid (2020)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-04)

In de kijker