Welkom bij de Nationale Bank van België

Van spraakassistenten tot online reclame via de nu al beroemde ChatGPT: de invloed van AI op ons dagelijks leven wordt alsmaar groter. Met welke gevolgen voor de economie ? Welke impact heeft AI op de productiviteit? Dreigt ze werkelijk bepaalde categorieën van werknemers te vervangen? Onze deskundige Céline Piton geeft een stand van zaken in dit artikel van het Economisch Tijdschrift.

De toegevoegde waarde daalde met 0,6 % in de industrie, terwijl de diensten en de bouwnijverheid een positieve groei met respectievelijk 0,8 % en 0,3 % te zien gaven.

In haar jaarlijkse Financial Stability Report beoordeelt de NBB de stabiliteit van het Belgische financiële stelsel tegen de achtergrond van een strakker monetair beleid, omslaande krediet- en vastgoedcycli en turbulentie in de Amerikaanse en Zwitserse banksector.

fsr 2023

Vanavond viert de ECB haar 25-jarige jubileum. Sinds 1 juni 1998 staat ze vooraan in de financiële actualiteit, als hoeksteen van de prijsstabiliteit in de eurozone.  Lees hier de blog van Christine Lagarde, President van de ECB, ter ere van de 25ste verjaardag van haar instituut.

Volgens de ondernemingen werden de kredietvoorwaarden nog verder aangescherpt in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het ondernemersvertrouwen neemt in mei in alle ondervraagde bedrijfstakken af, met uitzondering van de handel.

Durcissement des conditions de crédit et recul de la confiance des chefs d’entreprise en mai

Na een stijging in de voorgaande maand liep het consumentenvertrouwen terug tot het peil in maart. Het vertrouwensverlies deed zich voor in alle componenten van de indicator.

consumer confidence

In het eerste kwartaal van 2023 waren de groeicijfers van de buitenlandse handel negatief, voor de eerste keer sinds het vierde kwartaal van 2020. De handelsbalans blijft licht positief, ondanks een sterkere vertraging van de uitvoer ten opzichte van de invoer.  

spotlight image

Wanneer je een klassieke overschrijving uitvoert, duurt het een tijdje alvorens het bedrag op de rekening van de begunstigde wordt gecrediteerd. Er bestaat nochtans een middel om de transactie onmiddellijk te verrichten: instantbetalingen. Maar deze zijn nog niet de norm. Nog niet ...

instant payments
  • Economische indicatoren voor België (2023-22)

  • FDI and superstar spillovers: Evidence from firm-to-firm transactions

  • Economische indicatoren voor België (2023-23)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2023-05)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2023-03)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2023-03)

  • Economische indicatoren voor België (2023-24)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2023-06)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2023-06)

  • Economische indicatoren voor België (2023-25)

In de kijker