Welkom bij de Nationale Bank van België

Het bbp naar volume nam in 2020 af met 6,3 % als gevolg van de gezondheidscrisis. Deze daling van de activiteit is de sterkste sinds het einde van WOII en is meer dan driemaal ingrijpender dan die tijdens de Grote Recessie (-2,0 %) van 2009.

kwartaalaggregaten

Op vrijdag 22 januari 2021 hield de NBB een online luistersessie waarin vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit België hun standpunten deelden omtrent het monetair beleid. De hier geformuleerde ideeën en opmerkingen werden samengevat en gedeeld met de ECB en de andere nationale centrale banken van het eurogebied  om zo mee te worden genomen bij het bepalen van onze toekomstige monetairbeleidsstrategie. 

De laaggeschoolden: de grote afwezigen in de werkgelegenheid. Directeur Steven Vanackere presenteert de analyse en de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.

De conjunctuur verstevigde in alle bevraagde bedrijfstakken, zij het in mindere mate in de verwerkende nijverheid. In die bedrijfstak steeg het ondernemersvertrouwen tot boven het niveau van vóór de uitbraak van de gezondheidscrisis (februari 2020). Dit is nog niet het geval in de bouwnijverheid en de dienstverlening aan bedrijven, en nog minder in de handel, waar het ondernemingsklimaat ruim achterblijft.

spotlight
  • Kerncijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren

  • Economische indicatoren voor België (2021-10)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2021-02)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2020-12)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2020-12)

  • Economische indicatoren voor België (2021-11)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-03)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-03)

  • Economische indicatoren voor België (2021-12)

  • Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten (2016-2019)

In de kijker