Welkom bij de Nationale Bank van België

In het kader van haar statistische verplichtingen ten aanzien van Eurostat, publiceert de Bank de nieuwe regionale resultaten over de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid en de inkomens en uitgaven van de huishoudens

De ECB publiceert nieuwe klimaatindicatoren voor de financiële sector. Waarom is de klimaatverandering zo belangrijk voor de financiële sector? Lees in onze nieuwe blog hoe het fysieke risico en de koolstofvoetafdruk van de bedrijven weegt op de portefeuille van de financiële instellingen.

blog

Als onderdeel van de initiatieven van het IMF om de beschikbaarheid en uniformiteit te promoten van de economische en financiële statistieken van de lidstaten, zet België een nieuwe belangrijke stap door zich aan te sluiten bij SDDS Plus. 

In het derde kwartaal van 2022 bleef de beleggingsmarkt in België dalen (-5,2 miljard euro). De stijging van de rentevoet en de beursontwikkeling droegen sterk bij tot deze daling.

spotlight

Het ondernemersvertrouwen is stabiel in januari. Het ondernemingsklimaat verbetert in de dienstverlening aan bedrijven en in de verwerkende nijverheid, en daalt in bouw en handel. 

ondernemersvertrouwen

Die indicatoren geven informatie over de klimaatrisico’s die financiële instellingen lopen en over de groene financiering. Deze publicatie is een begin van een actieplan voor de bekendmaking van geharmoniseerde financiële klimaatgegevens. 

climate

De Centrale voor kredieten aan particulieren publiceert haar statistisch verslag met de belangrijkste ontwikkelingen in 2022.

spotlight

De forse stijging van de kosten treft alle ondernemingen. Ze verkeren echter niet allemaal in een vergelijkbare situatie. Nadat hij in 2021 een hoog peil had bereikt, daalde de margevoet van de typische onderneming tijdens de eerste drie kwartalen van 2022 in tal van bedrijfstakken.

spotlight
  • Export Entry and Network Interactions Evidence from the Belgian Production Network

  • Measuring the share of imports in final consumption

  • Perscommuniqué - INR - Flash estimate (2022-IV)

  • From the 1931 sterling devaluation to the breakdown of Bretton Woods: Robert Triffin’s analysis of international monetary crises

  • Economische indicatoren voor België (2023-05)

  • Economische indicatoren voor België (2023-06)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2023-01)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2022-11)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2022-11)

  • Economische indicatoren voor België (2023-07)

In de kijker