Welkom bij de Nationale Bank van België

  • Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (2015-I)

  • Economische indicatoren voor België (2015-28)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2015-I)

  • Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (2015-04)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2015-04)

  • Financiële rekeningen van België (2015-I)

  • Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en het gezinssparen (1999-2010)

  • Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en het gezinssparen (1999-2010)

  • Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten (1995-2012)

  • Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten (1995-2012)

In de kijker