Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

61 - 70 van 1129 resultaten

Circulaire NBB_2019_18 / Richtlijnen inzake gezonde beheerpraktijken en rapportering voor het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201918-ric...

Verordening (EU) 2019/2099 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20192099-...

Multilateral memorandum of understanding on supervisory cooperation and exchange of informationPDF

www.nbb.be/nl/articles/multilateral-memorandum-...

Circulaire NBB_2019_31 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2016/07) inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201931-eba...

Mededeling NBB_2019_29: eCorporate: overlegging van de complianceverslagen - wijziging datumPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201929-eco...

Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de NBB en de FSMA over het toezicht en de controle op de marktinfrastructurenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/addendum-bij-de-samenwer...

Mededeling NBB_2019_15 / Inhoudelijke verwachtingen met betrekking tot het verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctie

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201915-inh...

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1902 van de Commissie van 7 november 2019

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Circulaire NBB_2019_28 / Mededeling betreffende de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorziening in 2019

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201928-med...

Circulaire NBB_2019_26 / Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België over de berekening en inning van de bijdragen aan het Afwikkelingsfonds

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201926-cir...