Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

61 - 70 van 1015 resultaten

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1699 van de Commissie van 9 november 2018 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-11-maart-2018-be...

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-tot-g...

Koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen (gecoördineerde versie 09/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (gecoördineerde versie 09/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Mededeling NBB_2018_26 / Hernieuwing van de erkenning van revisorenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201826-her...

Circulaire NBB_2018_27 / Rapportering hypothecaire leningen verzekeringsondernemingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201827-rap...

Uitvoeringsverordening 2018/1624 van de Commissie van 23 oktober 2018

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-2...

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2018/1620 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/61

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-een-overd...