Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

61 - 70 van 1196 resultaten

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1225 van de Commissie van 29 oktober 2019

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1228 van de Commissie van 29 november 2019 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1229 van de Commissie van 29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1226 van de Commissie van 12 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1230 van de Commissie van 29 november 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Nationale Bank van België / Toestemming voor een fusie tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap (artikelen 77, 78, 541 en 542 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)PDF

Fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van Lawaisse Beursvennootschap NV door  Dierickx Leys Private Bank NV .

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-20172402-...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1212 van de Commissie van 8 mei 2020

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 30 juni 2020 betreffende de bewaarplaats van verzekeringsdocumentenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-tot-g...