Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

61 - 70 van 1222 resultaten

Circulaire NBB_2020_046 / Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020046-aa...

Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contantenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-betre...

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-verorde...

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-richtli...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van HDI-Gerling Verzekeringen NV aan HDI Global SEPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Europese Centrale Bank / Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen (artikelen 77 en 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Assurant Life Limited en London General Life Company Limited naar Assurant Europe Life Insurance NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Assurant General Insurance Limited en London General Insurance Company Limited naar Assurant Europe Insurance NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Reglement van de Nationale Bank van België van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorismePDF

www.nbb.be/nl/artikels/reglement-van-de-nationa...

Mededeling NBB_2013_07/ Mededeling van de NBB en de FSMA over de EMIR verplichtingen en toezicht

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201307-med...