Betalingen en effecten

Een van de statutaire taken van de Nationale Bank is het bevorderen van de efficiëntie en de deugdelijkheid van vereffenings- en betalingssystemen. Zij vertaalt deze doelstelling in een operationele betrokkenheid als systeembeheerder en voorzitter van verschillende betalingssystemen.

TARGET2 is een betalingssysteem dat in eigendom en beheer is van het Eurosysteem. Het is het toonaangevende Europese platform voor de verwerking van grote betalingen en wordt gebruikt door zowel centrale banken als commerciële banken om betalingen in euro real-time te verwerken.

  • TARGET2 wordt gebruikt voor de vereffening van centralebankoperaties, voor grote interbancaire transfers in euro en ook voor andere overschrijvingen in euro.

  • De "Single Euro Payments Area" (SEPA) is een belangrijk Europees project dat tot doel heeft één Europese markt te creëren voor de betaaldiensten.

  • RECOUR, het rekeningen-courantstelsel van de Nationale Bank, wordt gebruikt voor de vereffening van operaties op de rekeningen van haar klanten.

  • De thesaurietoepassing WIROW FIN' Markets geeft iedere gebruiker de mogelijkheid op een eenvoudige manier al zijn rekeningen-courant, kredieten en waarborgen te raadplegen.

  • De Nationale Bank beheert een effectenvereffeningsstelsel dat de veilige afhandeling verzekert van transacties in voornamelijk gedematerialiseerde effecten.

  • Euroclear Belgium zorgt voor de vereffening van de meeste beursoperaties. De vereffening gebeurt op Dedicated Cash Accounts aangehouden op de T2-Securities platform van het Eurosysteem.