Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

111 - 120 van 1202 resultaten

Protocol tussen de NBB en de FSMA voor de uitwisseling van persoonsgegevensPDF

www.nbb.be/nl/artikels/protocol-tussen-de-nbb-e...

Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies (gecoördineerde versie 04/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-25-oktober-2016-...

Mededeling NBB_2019_23 / EBA Opinie inzake de elementen van sterke cliëntauthenticatie onder PSD2 (EBA-Op-2019-06)

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201923-eba...

Verordening (EU) 2020/605 van de Europese Centrale Bank van 9 april 2020

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-2020605-v...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/429 van de Commissie van 14 februari 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 t

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/641 van de Commissie van 12 mei 2020

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie: 05/2020)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-13-maart-2016-op...

Circulaire NBB_2020_21 / EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2020/02) inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202021-eba...

Circulaire 2020_NBB_018 / Aanbevelingen van de Bank inzake uitbesteding aan aanbieders van clouddienstenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-2020nbb018-aa...

Mededeling NBB_2020_017 / Verzekering - Bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het governancesysteemPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020017-ve...