Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

111 - 120 van 1140 resultaten

Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-11-maart-2018-be...

Nationale Bank van België - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

Overdracht, van al de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomsten van de levensverzekeringsportefeuille tak 21 van de verzekeringsonderneming Alpha Insurance NV

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2019_10 / Circulaire inzake het schema van periodieke rapportering door de instellingen voor elektronisch geld

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201910-cir...

Mededeling NBB_2017_18 / Mededeling betreffende de procedures voor de uitoefening van verzekerings- of herverzekeringsactiviteiten in het buitenland

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201718-med...

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (officieuze coördinatie 05/2019)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-2-augustus-2002-...

Nationale Bank van België - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van Scottish Widows Limited aan Scottish Widows Europe SA

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Circulaire NBB_2019_11 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 17 december 2018 inzake de openbaarmaking van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/10)

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201911-ric...

Circulaire NBB_2019_06 / Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vrijstelling van sterke cliëntauthenticatie uit hoofde van artikel 17 van Verordening (EU) nr. 2018/389

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201906-voo...

Circulaire NBB_2019_09 / Rapportering in het kader van circulaire NBB_2018_13 betreffende de EBA Richtsnoeren inzake de beveiligingsmaatregelen voor operationele en beveiligingsrisico’s van betaaldiensten PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201909-rap...

Nationale bank van België - Toestemming voor de fusie tussen Allianz Nederland Levensverzekering NV en Allianz Benelux NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...