Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

111 - 120 van 1015 resultaten

Circulaire NBB_2018_12/ Circulaire – EBA richtsnoeren inzake vergunning van betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geldPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201812-cir...

Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-1...

Circulaire NBB_2018_16 / Rapportering renterisico

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201816-rap...

EUROPESE CENTRALE BANK - Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen evenals splitsingen van kredietinstellingen

www.nbb.be/nl/artikels/europese-centrale-bank-t...

Circulaire NBB_2018_11 / Verwachtingen inzake de "Internal Capital Adequacy Assessment Process" (ICAAP) en "Internal Liquidity Adequacy Assessment Process" (ILAAP) rapportering

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201811-ver...

Toestemming voor de fusie door opslorping van twee verzekeringsondernemingen naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-fusi...

Mededeling NBB_2018_05 / Verslag van het wettelijk bestuursorgaan over de beoordeling van de compliancefunctiePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201805-ver...

Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekeringPDF

www.nbb.be/nl/artikels/kennisgeving-betreffende...

Besluit (EU) 2018/539 van de Raad van 20 maart 2018 betreffende de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekeringPDF

www.nbb.be/nl/artikels/besluit-eu-2018539-van-d...

Mededeling NBB_2018_09 / Richtsnoeren Verplichtingen Vereenvoudigde HerstelplannenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb201809-ric...