NATIONALE BANK VAN BELGIE / Toestemming voor een fusie tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap (artikelen 77, 78, 541 en 542 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen)