Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

21 - 30 van 1015 resultaten

NBB - Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-toestemming-voor-de-...

NATIONALE BANK VAN BELGIE - Toestemming grensoverschrijdende fusie van QBE Re (Europe) Limited naar QBE Europe NVPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-een-overd...

Wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (tekstbijwerking tot 25/09/2018)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-1-juli-2011-betr...

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen (officieuze coördinatie: 03/2019)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-13-maart-2016-op...

Bekendmaking beëindiging van het mandaat van een voorlopige bestuurder (artikel 585 juncto artikel 236, § 1, 2° en § 2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op krediet-instellingen en beursvennootschappen)PDF

www.nbb.be/nl/artikels/bekendmaking-beeindiging...

NBB - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-mededeling-van-een-o...

NBB - Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nbb-mededeling-van-een-o...

Wet van 5 september 2018 tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002

www.nbb.be/nl/artikels/wet-van-5-september-2018...

Circulaire NBB_2018_33 / Aanvullende voorziening in levens- en arbeidsongevallenverzekeringenPDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201833-aan...