Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

41 - 50 van 1129 resultaten

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

Portefeuilleoverdracht van Corona NV aan Baloise Belgium NV en Euromex NV

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Circulaire NBB_2020_05 / Circulaire betreffende de richtsnoeren voor het verliescompensatievermogen van technische voorzieningen PDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202005-cir...

Circulaire NBB_2020_04 / Circulaire betreffende de richtsnoeren inzake de opname en waardering van andere activa en passiva dan technische voorzieningen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202004-cir...

Circulaire NBB_2020_03 / Circulaire betreffende de impact van uitgestelde belastingen onder Solvabiliteit II

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202003-cir...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen een kredietinstelling en een beursvennootschap (artikelen 77, 78, 541 en 542 van de wet van 25 april 2014)

portefeuilleoverdracht van Banca Monte Paschi Belgio NV naar Invest van de kredietinstelling Avion NV

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

KB van 29 januari 2020 tot goedkeuring van het reglement van de NBB van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in BelgiëPDF

www.nbb.be/nl/artikels/kb-van-29-januari-2020-t...

Circulaire NBB_2017_16 / Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearing- en/of uitwisseling van zekerheden verplichtingen

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201716-pro...

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/193 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 2020

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Protocol tussen de NBB en de FSMA voor de uitwisseling van persoonsgegevensPDF

www.nbb.be/nl/artikels/protocol-tussen-de-nbb-e...

Mededeling NBB_2020_002 / Horizontale controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht van tabellen met een overzicht van de algemene beoordeling van de risico's van witwassen van geld en/of financiering van terrorismePDF

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-nbb2020002-ho...