Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 1129 resultaten

Mededeling van overdrachten van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van Utmost Ireland dac en Harcourt Life Ireland dac aan Utmost PanEurope dac

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-overdrach...

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited aan Endurance Worldwide Insurance Limited

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-een-overd...

Nationale Bank van België / Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van Nationale Borg maatschappij NV aan AmTrust International Underwriters DAC

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.PDF

Portefeuilleoverdracht van Fidea NV aan Euromex NV

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-over...

Nationale Bank van België / Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van AXA Corporate Solutions Assurance SA aan XL Insurance Company SE

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico’s of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan BelgiëPDF

Portefeuilleoverdracht van Schwarzmeer Und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft SOVAG aan DARAG Deutsche Versicherungs- und Rûckversicherungs-AG

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/442 van de Commissie van 17 december 2019

www.nbb.be/nl/artikels/gedelegeerde-verordening...

Circulaire NBB_2020_007 / EBA Richtsnoeren inzake de rapportagevereisten voor gegevens over fraudePDF

www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb2020007-eb...

Toestemming voor de fusie door opslorping van een onderneming naar Belgisch recht door een verzekeringsonderneming naar Belgische recht PDF

Portefeuilleoverdracht van Belfius Insurance Invest NV (geabsorbeerde onderneming) naar Belfius Insurance NV (absorberende onderneming)

www.nbb.be/nl/artikels/toestemming-voor-de-fusi...

Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België PDF

Portefeuilleoverdracht van Euresa Life SA aan Afi Esca Luxembourg SA

www.nbb.be/nl/artikels/mededeling-van-een-overd...