Circulaires, mededelingen en wetgeving zoeken

Primary tabs

31 - 40 van 1222 resultaten

Rectificatie van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013

www.nbb.be/nl/artikels/rectificatie-van-verorde...

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/178 van de Commissie van 8 februari 2021 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage

www.nbb.be/nl/artikels/uitvoeringsverordening-e...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van AXA Versicherung AG naar Inter Partner Assistance NV.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited naar The Britannia Steam Ship Insurance Association Europe m.a.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Crédit Agricole Risk Insurance S.A. naar Pacifica S.A.PDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Nationale Bank van België / Portefeuilleoverdracht van Inora Life dac naar Monument Life Insurance dacPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU)

www.nbb.be/nl/artikels/verordening-eu-202123-va...

Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitvoering de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...

Nationale Bank van België / Toestemming voor de fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht door een andere verzekeringsonderneming naar Belgisch rechtPDF

www.nbb.be/nl/artikels/nationale-bank-van-belgi...

Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot uitvoering, voor wat de verzekeringsondernemingen, de verzekerings-, de nevenverzekerings- en de herverzekeringstussenpersonen betreft, van artikel 20, eerste lid van de wet van 3 april 2019

www.nbb.be/nl/artikels/koninklijk-besluit-van-2...