Circulaire NBB_2024_03 / Diversiteit - Circulaire tot omzetting van de EBA-richtsnoeren EBA/GL/2023/08 van 18 december 2023 die een nieuwe rapportering over diversiteit invoeren voor kredietinstellingen en beursvennootschappen