Welkom bij de Nationale Bank van België

De NBB duidde acht banken opnieuw aan als systeemrelevante instellingen. Deze belangrijke instellingen spelen een cruciale rol in de financiële stabiliteit van het land. Er werden aanvullende kapitaalvereisten opgelegd om hun weerbaarheid te versterken.

Banques belges

Het bruto binnenlands product (bbp) steeg in het 3de kwartaal van 2023 met 0,4 %. De toegevoegde waarde in de industrie liep met 0,5 % terug, terwijl diensten en bouwnijverheid een positieve groei lieten optekenen, met respectievelijk 0,7 % en 0,6 %.

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft ‘Europese cultuur’ en ‘Rivieren en vogels’ gekozen als mogelijke thema’s voor toekomstige eurobankbiljetten. Een adviesgroep moet uiterlijk eind 2024 motieven voor de geselecteerde thema’s voorstellen.

Na de daling tijdens de vorige maand, veert de vetrouwensindicator opnieuw op in november. Het vertrouwen nam zeer sterk toe in de dienstensector en heeft zich meer dan hersteld van het zware verlies in oktober. Het ondernemingsklimaat verbeterde ook in de handel. Tegelijkertijd vinden de ondernemingen dat de kredietvoorwaarden in oktober zijn aangescherpt.

Het consumentenvertrouwen neemt sinds juli gestaag toe, zij het in een gematigd tempo. Die tendens zette zich voort in november.

consumer confidence

Kritieke grondstoffen (critical raw materials − CRM’s) zijn cruciaal voor de Europese klimaat- en digitale ambities. Onevenwichten in vraag en aanbod verscherpen de concurrentie voor CRM’s. Daarom heeft de EU een ambitieuze internationale CRM-strategie nodig, zeggen NBB-experten Kristel Buysse en Dennis Essers in hun nieuwste artikel.

SPOTLIGHT economic review 13 2023
  • Persbericht - Halfjaarlijkse investeringsenquête (2023-II)

  • Persbericht - Statistiek buitenlandse handel (2023-09)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2023-09)

  • Persbericht - INR - Overheidsuitgaven naar functies en transacties (2023)

  • Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen (2023-12)

  • Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen (2020)

  • Persbericht - INR - Grondenvoorraad van de particulieren (2022)

  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2023-12)

  • Persbericht - Netto internationale investeringspositie en financiële rekening van de betalingsbalans (2023-III)

  • Persbericht - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2023-III)

In de kijker