Welkom bij de Nationale Bank van België

De Belgische gezinnen sloten 2023 af met een totaal van € 1 540,1 miljard aan financiële activa, wat een jaargroei is van € 70,6 miljard. Opvallend in 2023 is de shift naar termijnrekeningen en schuldbewijzen door de lage rente op de spaar- en zichtrekeningen. 

spotlight

De Raad van Bestuur heeft vandaag besloten de drie basisrentetarieven van de ECB ongewijzigd te laten. De inflatie is verder gedaald, vooral door lagere voedsel- en goederenprijsinflatie.

spotlight_mpd

Op 27 maart publiceerde de Nationale Bank van België haar tweede jaarverslag over klimaatgerelateerde financiële rapportering voor haar niet-monetairbeleidsportefeuilles. Daarin bevestigt ze haar engagement voor duurzaam en verantwoord investeren en de transitie naar een klimaatneutrale economie. 

spotlight image

Dit jaar viert de euro haar 25ste verjaardag! We blikken terug op de invoering en de veranderingen die het teweeg bracht voor de uitvoering van het monetair beleid en de betalings- en effectenvereffeningssystemen.

spotlight.jpg

De contracyclische kapitaalbuffer is een tijdelijke aanvullende kapitaalreserve, zodat banken de nodige ruimte hebben om eventuele kredietverliezen op te vangen in geval van een forse toename van wanbetalingen op leningen.

spotlight.jpg
  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2024-01)

  • Persbericht - Statistiek buitenlandse handel (2024-01)

  • Verslag 2023 - Ondernemingsverslag

  • Persbericht - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2023-IV)

  • Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen (2023)

  • Persbericht - INR - Rekeningen van de overheid (2023)

  • Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen (2024-04)

  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2024-04)

  • Persbericht - Halfjaarlijkse investeringsenquête (2024-I)

  • Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht (2023-IV)

In de kijker