Welkom bij de Nationale Bank van België

Fintech en digitalisering hebben een significante impact op individuele banken maar ook op de financiële sector in zijn geheel. Dit rapport vat de resultaten samen van de enquête over fintech die de Nationale Bank in 2017-2018 bij de Belgische banken uitvoerde. 

fintech

Economische groei van 1,7 %

 • Creatie van 64 500 banen, de sterkste stijging sinds 2008
 • Verbetering van de overheidsfinanciën: het begrotingstekort daalt tot 0,9 % bbp en de schuldgraad tot 103,4 % bbp 
 • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2018-12)

 • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2018-12)

 • Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen (2015)

 • Economische indicatoren voor België (2018-51)

 • Economische indicatoren voor België (2018-52)

 • Economische indicatoren voor België (2019-01)

 • Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (2018-III)

 • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2018-III)

 • Economische indicatoren voor België (2019-02)

 • Financiële rekeningen van België (2018-III)

In de kijker