Welkom bij de Nationale Bank van België

De in de Belgische havens geproduceerde toegevoegde waarde steeg iets meer dan 7% in 2017, dit door een sterke toename van net geen 10% in de niet-maritieme cluster. Die stijging was, met uitzondering van het havengebied van Luik, in alle havens merkbaar.

Lees het perscommuniqué

Ports

De recente internationale tendensen op het vlak van de vennootschapsbelasting vormden de aanleiding voor de Belgische hervorming en maken een verdere Europese coördinatie wenselijk.

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van September 2018

Lees het perscommuniqué

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2018-07)

  • Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (2018-07)

  • Statistisch Tijdschrift (2018-III)

  • Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid (2018-10)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2018-10)

  • Perscommuniqué - INR - Gedetailleerde rekeningen en tabellen (2017)

  • Economische indicatoren voor België (2018-42)

  • Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen (2017)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2018-10)

  • Economische indicatoren voor België (2018-43)

In de kijker