Economisch Tijdschrift

Via het Economisch Tijdschrift verstrekt de Nationale Bank informatie omtrent belangrijke economische, financiële en monetaire ontwikkelingen.

Het Economisch Tijdschrift verscheen voor het eerst in juni 1926. Het was aanvankelijk een uitsluitend Franstalige publicatie die toen nog Bulletin d'Information et de Documentation heette.

In juli 1937 werd de eerste tweetalige versie uitgegeven en sedert juli 1938 verschijnt ook een aparte Nederlandstalige versie, eerst onder de benaming Tijdschrift voor Inlichting en Documentatie, en enkele jaren later, in 1941, onder de benaming Tijdschrift voor Documentatie en Voorlichting.

In 1971 veranderde de naam in Tijdschrift van de Nationale Bank van België om uiteindelijk in 1995 te worden omgedoopt in Economisch Tijdschrift.

Vanaf 2018 is het Economisch Tijdschrift enkel nog elektronisch beschikbaar.

U kunt hieronder de edities van het Economisch tijdschrift vanaf 1926 consulteren in pdf-formaat, en vanaf september 2012 ook in EPUB-formaat, een gratis en open standaard voor e-books.

Gebruik het bestelformulier om u kosteloos in te schrijven op onze mailinglijst zodat u een waarschuwing krijgt telkens er een nieuwe uitgave beschikbaar is of om een gedrukt exemplaar na te bestellen.