Working Papers

De Working Papers van de Nationale Bank hebben een economische of financiële inslag of handelen over onderwerpen die relevant zijn voor de centrale-bankactiviteiten. Ze zijn voor een gespecialiseerd publiek bestemd. De kaderleden van de Nationale Bank schrijven de nota's op persoonlijke titel.

De elektronische versies kunt u raadplegen via de onderstaande links. Het is tevens mogelijk een gedrukt exemplaar te bestellen of zich kosteloos te abonneren op de komende uitgaven.

ISSN nummer - versie op internet: 1784-2476
ISSN nummer - versie op papier: 1375-680X