Statistische publicaties

De Nationale Bank van België verspreidt op regelmatige basis statistische publicaties en persberichten. Alle publicaties en persberichten zijn minstens in het Nederlands en het Frans beschikbaar. U kunt deze via deze website gratis online raadplegen en downloaden (pdf-formaat).


  • e-Service
  • Print-on-demand

Algemene statistiek 

Het Statistisch tijdschrift, met een schat aan financiële en economische informatie, wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Statistieken die de Nationale Bank opstelt met een kortere frequentie dan trimestrieel worden samengebracht in een maandelijkse update. Een nog ruimer aanbod met langere reeksen dan in het Statistisch tijdschrift biedt de Nationale Bank gratis aan op haar website via 'NBB.Stat' 

Aan het einde van elke week verspreidt de Nationale Bank een bijgewerkt overzicht (meest recente ramingen over het verleden en de laatste vooruitzichten voor de toekomst) van de belangrijkste Belgische economische en financiële variabelen (bruto binnenlands product en economische activiteit, prijs, werkgelegenheid, overheidsfinanciën, buitenlandse handel, rentevoeten en wisselkoersen). 

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Economische indicatoren voor België 2017-32
(2017-08-11)
2017-33
(2017-08-18) 
Statistisch Tijdschrift 2017-II
(2017-07-20)
2017-III
(2017-10-19) 
Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking 2017-07
(2017-08-16)
Geen archieven 2017-08
(2017-09-15) 
Perscommuniqué 2015-09-25
(2015-09-25)
Geen archieven
Tienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting 1980-1990
(1990-12-31)
Tienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen 1980-1990
(1990-12-31)

Enquêtes 

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer 2017-07
(2017-07-25)
2017-08
(2017-08-24) 
Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen 2017-07
(2017-07-19)
2017-08
(2017-08-21) 
Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête 2017-I
(2017-06-28)
2017-II
(2017-12-15) 

Financiële rekeningen  

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Financiële rekeningen van België 2017-I
(2017-07-12)
Geen archieven 2017-II
(2017-10-11) 

Buitenlandse handel  

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - Buitenlandse Handel 2017-05
(2017-08-14)
2017-06
(2017-09-15) 
Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht 2017-05
(2017-08-14)
2017-06
(2017-09-15) 
Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht 2016-IV
(2017-06-15)
2017-I
(2017-09-15) 

Nationale rekeningen  

De jaarlijkse nationale rekeningen worden in meerdere edities gepubliceerd. Een eerste raming van de jaarlijkse rekeningen, gebaseerd op de kwartaalrekeningen, wordt gepubliceerd in april (eind maart onder elektronische vorm). De gedetailleerde rekeningen en tabellen, met gegevens per bedrijfstak en institutionele sector (de overheidsrekeningen zijn in september consulteerbaar onder elektronische vorm) zijn beschikbaar eind oktober (eind september onder elektronische vorm), en worden gevolgd door de aanbod- en gebruikstabellen. De cyclus van de jaarrekeningen wordt afgesloten met de satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk. 

De kwartaalrekeningen worden gepubliceerd in drie fasen. Een eerste flash-raming van de economische groei wordt 30 dagen na het einde van het kwartaal gemaakt. Dit cijfer wordt herzien 70 dagen na het einde van het kwartaal en verspreid via de website van de Nationale Bank van België met gedetailleerde statistieken over de samenstelling van het bruto binnenlands product (toegevoegde waarde, bestedingen, inkomens) en over de arbeidsmarkt. Statistieken op basis van de kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden 105 dagen na het einde van het kwartaal gepubliceerd. Tenslotte wordt 120 dagen na het einde van het kwartaal de definitieve en volledige raming van de belangrijkste aggregaten van de economie gepubliceerd. 

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - INR - Flash estimate en kwartaalrekeningen 2017-II
(2017-07-31)
2017-III
(2017-10-30) 
Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen 2017-I
(2017-07-31)
2017-II
(2017-10-30) 
Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen 2017-I
(2017-07-04)
2017-II
(2017-10-30) 
Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen 2017-I
(2017-07-04)
2017-II
(2017-10-30) 
Perscommuniqué - INR - Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk 2014
(2017-06-14)
Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk 2014
(2017-06-14)
Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België 2017
(2017-06-14)
Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten 2017-I
(2017-05-31)
2017-II
(2017-08-31) 
Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2016
(2017-04-28)
Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen 2013
(2016-12-23)
Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid 2016-10
(2016-10-20)
2017-10
(2017-10-20) 
Nationale rekeningen - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2015
(2016-10-20)
2016
(2017-10-20) 
Nationale rekeningen - Toelichting - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2014
(2015-09-30)
Geen archieven