Statistische publicaties

De Nationale Bank van België verspreidt op regelmatige basis statistische publicaties en persberichten. Alle publicaties en persberichten zijn minstens in het Nederlands en het Frans beschikbaar. U kunt deze via deze website gratis online raadplegen en downloaden (pdf-formaat). Deze publicaties worden normaal om 11.00 uur verspreid, met uitzondering van de publicaties van het persbericht over de conjunctuurbarometer en de economische indicatoren, die om 15.00 uur worden verspreid.


  • e-Service

Algemene statistiek 

Het Statistisch tijdschrift, met een schat aan financiële en economische informatie, wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Statistieken die de Nationale Bank opstelt met een kortere frequentie dan trimestrieel worden samengebracht in een maandelijkse update. Een nog ruimer aanbod met langere reeksen dan in het Statistisch tijdschrift biedt de Nationale Bank gratis aan op haar website via 'NBB.Stat' 

Aan het einde van elke week verspreidt de Nationale Bank een bijgewerkt overzicht (meest recente ramingen over het verleden en de laatste vooruitzichten voor de toekomst) van de belangrijkste Belgische economische en financiële variabelen (bruto binnenlands product en economische activiteit, prijs, werkgelegenheid, overheidsfinanciën, buitenlandse handel, rentevoeten en wisselkoersen). 

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Statistisch Tijdschrift 2021-IV
(2022-01-17)
2022-I
(2022-04-22) 
Economische indicatoren voor België 2022-03
(2022-01-21)
2022-04
(2022-01-28) 
Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking 2021-11
(2021-12-15)
Geen archieven 2022-01
(2022-02-15) 
Tienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting 1980-1990
(1990-12-31)
Tienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen 1980-1990
(1990-12-31)

Enquêtes 

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen 2022-01
(2022-01-21)
2022-02
(2022-02-18) 
Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer 2021-12
(2021-12-23)
2022-01
(2022-01-25) 
Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête 2019-II
(2020-01-24)

Financiële rekeningen  

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België 2021-III
(2022-01-12)
Geen archieven 2021-IV
(2022-04-14) 

Buitenlandse handel  

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel 2021-10
(2022-01-14)
2021-11
(2022-02-15) 
Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht 2021-10
(2022-01-14)
2021-11
(2022-02-15) 
Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht 2019-II
(2019-10-15)
Geen archieven

Nationale rekeningen  

De jaarlijkse nationale rekeningen worden in meerdere stappen gepubliceerd. Een eerste raming van de jaarlijkse rekeningen, gebaseerd op de kwartaalrekeningen, wordt gepubliceerd op het einde van de maand februari (voorlopige versie van t+60 dagen enkel op NBB.Stat), gevolgd door een herziening op het einde van de maand april (publicatie t+120 dagen op NBB.Stat en onder PDF-formaat). Een eerste schatting van de overheidsrekeningen is eveneens beschikbaar rond 20 april. Het geheel van gedetailleerde rekeningen en tabellen, met gegevens per bedrijfstak en institutionele sector, met inbegrip van een herziene versie van de overheidsrekeningen wordt gepubliceerd rond 20 oktober (op NBB.Stat en onder PDF-formaat), en worden gevolgd door de aanbod- en gebruikstabellen die gepubliceerd worden op het einde van het jaar. De cyclus van de jaarrekeningen wordt afgesloten met regionale rekeningen gepubliceerd in het begin van het daarop volgende jaar.  

De kwartaalrekeningen worden gepubliceerd in drie fasen. Een eerste flash-raming van de economische groei wordt 30 dagen na het einde van het kwartaal gemaakt. Dit cijfer wordt herzien 60 dagen na het einde van het kwartaal en verspreid via NBB.Stat met gedetailleerde statistieken over de samenstelling van het bruto binnenlands product (toegevoegde waarde, bestedingen, inkomens) en over de arbeidsmarkt. Statistieken op basis van de kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden tussen 105 en 120 dagen na het einde van het kwartaal gepubliceerd. Dit is tevens 120 dagen na het einde van het kwartaal dat de definitieve en volledige raming van de belangrijkste aggregaten van de economie worden gepubliceerd.  

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen 2021-III
(2022-01-11)
Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt 2021-III
(2022-01-11)
Geen archieven 2021-IV
(2022-04-19) 
Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen 2021-III
(2022-01-11)
Geen archieven 2021-IV
(2022-04-19) 
Perscommuniqué - INR - Grondenvoorraad van de particulieren 2020
(2021-12-23)
Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen 2018
(2021-12-17)
Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten 2021-III
(2021-11-30)
2021-IV
(2022-02-25) 
Perscommuniqué - INR - Flash estimate 2021-III
(2021-10-28)
2021-IV
(2022-01-28) 
Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid 2021-10
(2021-10-18)
2021
(2022-10-19) 
Nationale rekeningen - Gedetailleerde jaarrekeningen en tabellen 2020
(2021-10-18)
2021
(2022-10-19) 
Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2020
(2021-04-19)
2021
(2022-04-19) 
Perscommuniqué -Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk 2009-2017
(2020-05-13)
Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk 2009-2017
(2020-05-13)
Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België 2020
(2020-05-13)
Nationale rekeningen - Toelichting - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2014
(2015-09-30)
Geen archieven