Statistische publicaties

De Nationale Bank van België verspreidt op regelmatige basis statistische publicaties en persberichten. Alle publicaties en persberichten zijn minstens in het Nederlands en het Frans beschikbaar. U kunt deze via deze website gratis online raadplegen en downloaden (pdf-formaat). Deze publicaties worden normaal om 11.00 uur verspreid, met uitzondering van de publicaties van het persbericht over de conjunctuurbarometer en de economische indicatoren, die om 15.00 uur worden verspreid.


  • e-Service

Algemene statistiek 

Het Statistisch tijdschrift, met een schat aan financiële en economische informatie, wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Statistieken die de Nationale Bank opstelt met een kortere frequentie dan trimestrieel worden samengebracht in een maandelijkse update. Een nog ruimer aanbod met langere reeksen dan in het Statistisch tijdschrift biedt de Nationale Bank gratis aan op haar website via 'NBB.Stat' 

Aan het einde van elke week verspreidt de Nationale Bank een bijgewerkt overzicht (meest recente ramingen over het verleden en de laatste vooruitzichten voor de toekomst) van de belangrijkste Belgische economische en financiële variabelen (bruto binnenlands product en economische activiteit, prijs, werkgelegenheid, overheidsfinanciën, buitenlandse handel, rentevoeten en wisselkoersen). 

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Economische indicatoren voor België 2022-47
(2022-11-25)
2022-48
(2022-12-02) 
Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking 2022-10
(2022-11-15)
2022-11
(2022-12-15) 
Statistisch Tijdschrift 2022-III
(2022-10-20)
2022-IV
(2023-01-16) 
Tienjaarlijkse economische statistieken - Toelichting 1980-1990
(1990-12-31)
Tienjaarlijkse economische statistieken - Tabellen 1980-1990
(1990-12-31)

Enquêtes 

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer 2022-11
(2022-11-24)
2022-12
(2022-12-23) 
Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen 2022-11
(2022-11-22)
2022-12
(2022-12-20) 
Perscommuniqué - Halfjaarlijkse investeringsenquête 2019-II
(2020-01-24)
Geen archieven 2022-II
(2022-12-15) 

Financiële rekeningen  

Buitenlandse handel  

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel 2022-08
(2022-11-15)
2022-09
(2022-12-15) 
Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht 2022-08
(2022-11-15)
2022-09
(2022-12-15) 
Statistiek buitenlandse handel - Kwartaalbericht 2019-II
(2019-10-15)
Geen archieven

Nationale rekeningen  

Publicatie Huidig Archieven Volgende
Perscommuniqué - INR - Flash estimate 2022-III
(2022-10-28)
2022-IV
(2023-01-30) 
Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen 2022-II
(2022-10-24)
2022-III
(2023-01-10) 
Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt 2022-II
(2022-10-19)
Geen archieven 2022-III
(2023-01-11) 
Nationale rekeningen – Bijwerking reeksen NBB.Stat - Kwartaalrekeningen 2022-II
(2022-10-19)
Geen archieven 2022-III
(2023-01-11) 
Nationale rekeningen - Rekeningen van de overheid 2022-10
(2022-10-19)
2023-10
(2023-10-19) 
Nationale rekeningen - Gedetailleerde jaarrekeningen en tabellen 2021
(2022-10-19)
2022
(2023-10-19) 
Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten 2022-III
(2022-11-30)
2022-IV
(2023-02-28) 
Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2021
(2022-04-20)
2022
(2023-04-20) 
Perscommuniqué - INR - Grondenvoorraad van de particulieren 2020
(2021-12-23)
2021
(2022-12-23) 
Nationale rekeningen - Aanbod- en gebruikstabellen 2018
(2021-12-17)
2020
(2023-12-22) 
Perscommuniqué -Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk 2009-2017
(2020-05-13)
Satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk 2009-2017
(2020-05-13)
Het economische gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België 2020
(2020-05-13)
Nationale rekeningen - Toelichting - Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2014
(2015-09-30)
Geen archieven