De toepassing Consult

Via de toepassing Consult kunt u de sinds 1 januari 2009 neergelegde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen gratis consulteren.

L'application Consult

L'application Consult vous permet de consulter gratuitement les comptes annuels et consolidés déposés depuis le 1er janvier 2009.

The Consult application

The Consult application allows you to consult the annual and consolidated accounts filed since 1 January 2009 free of charge.

Die Anwendung Consult

Mit der Anwendung Consult können Sie die seit dem 1. Januar 2009 hinterlegten Jahres- und Konzernabschlüsse kostenlos einsehen