Belgian Prime News

Deze Engelstalige publicatie op kwartaalbasis is het resultaat van een samenwerking tussen de Nationale Bank, het Federaal Agentschap van de Schuld en verschillende Primary Dealers.

Elk nummer bevat een "Consensus forecast" met betrekking tot het verwachte verloop van de voornaamste macro-economische grootheden voor België alsook een beschrijving van de meest in het oog springende, recente economische ontwikkelingen.

Daarnaast wordt telkens een overzicht gegeven van de situatie op de markt van het overheidspapier. De rubriek "Treasury highlights" is een toelichting van de beslissingen van de Schatkist in verband met het beheer van de schuld.

U kunt het Belgian Prime News (BPN) online consulteren en downloaden via de onderstaande links. Het is tevens mogelijk een gedrukt exemplaar te bestellen of zich kosteloos te abonneren op de komende uitgaven.

Beschikbare publicaties (ISSN-nr. internetpublicatie 1375-680X):