Welkom bij de Nationale Bank van België

Nadat de indicator voor het consumentenvertrouwen de afgelopen maand fors was verbeterd, viel hij in januari licht terug. Voor het eerst sinds september 2020 zijn de vooruitzichten voor de algemene economische situatie en de verwachtingen over de ontwikkeling van de werkloosheid verslechterd.

enquête

Het omzetverlies dat de Belgische ondernemingen lijden als gevolg van de coronacrisis, is in januari opnieuw wat afgenomen tot nog 12 %. Die lichte verbetering is vooral te danken aan het verdere omzetherstel voor de niet-voedingswinkels, de groothandel en de vastgoedactiviteiten. Voor 2021 als geheel blijft de verwachte verbetering ten opzichte van de huidige omzet wel beperkt maar de vooruitzichten voor volgend jaar zijn duidelijk beter geworden, wat ook te zien is in de investeringsplannen voor 2022. 

De Nationale Bank raamde de impact op de Belgische economie van een brexit met een vrijhandelsakkoord. Ze becijferde ook dat het Belgische bbp dankzij het akkoord over vijf jaar 0,4 procentpunt hoger kan uitkomen dan het traject uit haar economische vooruitzichten van december waarbij ze was uitgegaan van een no-dealbrexit.

brexit
  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-01)

  • Kerncijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren

  • Perscommuniqué - NBB - Regionale rekeningen - Regionale verdeling van de inkomens van de gezinnen en van de consumptieve bestedingen per institutionele sector (2018)

  • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2020-III)

  • Perscommuniqué - INR - Flash estimate (2020-IV)

  • Perscommuniqué - INR - Regionale rekeningen - Variabelen per industrie (2018-2019)

  • Regionale rekeningen (2019)

  • Economische indicatoren voor België (2021-04)

  • Economische indicatoren voor België (2021-05)

  • Economische indicatoren voor België (2021-06)

In de kijker