Welkom bij de Nationale Bank van België

De Nationale Bank van België maant de  Belgische kredietinstellingen en (her)verzekeraars aan hun dividendbetalingen op te schorten tot minstens 1 januari 2021 en spoort een verdere voorzichtige houding inzake variabele verloning en winstdeelname aan.

Dividenden

De Belgische economische activiteit is door de COVID-19-crisis in het tweede kwartaal van 2020 met 12,2 % gedaald tegenover het vorige kwartaal. Volgens de eerste ramingen is de daling ongeveer even sterk in de industrie, de bouw en de dienstensector: de toegevoegde waarde daalde met respectievelijk 13,0 %, 13,3 % en 11,8 %.

De epidemie van het coronavirus heeft de consumptie van de particulieren aanzienlijk vertraagd. Na de lockdown blijkt de gezinsconsumptie echter nog niet onmiddellijk op te leven: de meeste consumenten geven te kennen dat ze minder vaak naar winkels en horecagelegenheden gaan, voornamelijk wegens de geldende maatregelen en uit vrees voor de gezondheid. Dat blijkt uit een enquête die de Nationale Bank van België (NBB) van 14 tot 21 juli heeft gehouden in samenwerking met het Microsoft Innovation Center.

Survey

De opleving komt ten goede aan alle bedrijfstakken, met uitzondering van de dienstverlening aan bedrijven. In de verwerkende nijverheid verstevigde het moreel van de bedrijfsleiders het meest. 

Industry

De ECB herstelde met succes de rust op de markten, beperkte de fragmentatie en hield de kredietverlening via de banken in stand. Door de lage groei en omvangrijke schuldenlast die de wereld na COVID-19 zullen kenmerken, lijkt het werk allerminst af.

ECB

Het herstel van het consumentenvertrouwen dat in mei begon, werd in juli onderbroken door een lichte verslechtering. De kwetsbaarheid van de huishoudens neemt toe naarmate zij hun spaargeld gebruiken om hun lopende uitgaven te financieren. 

Consumentenvertrouwen

Door de COVID-19-gezondheidscrisis werd de economie abrupt in een ongekende recessie gedompeld. De menselijke en economische gevolgen zijn immens. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft een stand van zaken opgesteld over de arbeidsmarkt in België en in de gewesten in de context van COVID-19. 

HRW
  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2020-07)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2020-05)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2020-05)

  • Economische indicatoren voor België (2020-33)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2020-08)

  • Economische indicatoren voor België (2020-34)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2020-08)

  • Economische indicatoren voor België (2020-35)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalaggregaten (2020-II)

  • Economische indicatoren voor België (2020-36)