Welkom bij de Nationale Bank van België

De spaarquote van de gezinnen stabiliseerde zich in het vierde kwartaal van 2023 en beloopt 14,5 % over het hele afgelopen jaar. De margevoet van de ondernemingen nam in 2023 licht af tot 41,9 %, wat veel lager was dan in de twee voorgaande jaren. Het financieringssaldo van de overheid verslechterde en liet in 2023 een tekort van 4,4 % bbp optekenen.

spotlight.jpg

De huishoudens maakten zich veel meer zorgen over het verloop van de arbeidsmarkt in de komende drie maanden. Hun verwachtingen over de algemene economische situatie in België zijn echter wat verbeterd, net als hun verwachtingen over hun persoonlijke situatie.

spotlight.jpg

Het Belgisch begrotingstekort liep in 2023 fors op tot 4,4 % van het bbp door de stijgende overheidsuitgaven. Die zijn vooral het gevolg van de beleidsmaatregelen, de kost van de vergrijzing en de oplopende interestlasten. Ook de schuldgraad is gestegen.

spotlight image

Wat waren de gevolgen van de hoge inflatie van 2023 voor de NBB als centrale bank? Op welke manier neemt ze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op? Dat en nog veel meer lees je in haar Ondernemingsverslag 2023.

spotlight image

De waarde van de internationale goederenhandel laat een overschot van € 4,9 miljard optekenen, in vergelijking met een saldo van bijna nul een jaar geleden. De verbetering is vooral zichtbaar in twee grote categorieën van verhandelde producten: de minerale producten en de chemische/farmaceutische producten. 

spotlight image

De Belgische gezinnen sloten 2023 af met een totaal van € 1 540,1 miljard aan financiële activa, wat een jaargroei is van € 70,6 miljard. Opvallend in 2023 is de shift naar termijnrekeningen en schuldbewijzen door de lage rente op de spaar- en zichtrekeningen. 

spotlight
  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2024-04)

  • Persbericht - Niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht (2023-IV)

  • Persbericht - Halfjaarlijkse investeringsenquête (2024-I)

  • Persbericht - INR - Flash estimate (2024-I)

  • Persbericht - Statistiek buitenlandse handel (2024-02)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2024-02)

  • Persbericht - Indicator van het consumentenvertrouwen (2024-05)

  • Persbericht - Conjunctuurbarometer (2024-05)

  • Persbericht - INR - Kwartaalaggregaten (2024-I)

  • Persbericht - Statistiek buitenlandse handel (2024-03)

In de kijker