Welkom bij de Nationale Bank van België

Economische groei van 1,7 %

 • Creatie van 64 500 banen, de sterkste stijging sinds 2008
 • Verbetering van de overheidsfinanciën: het begrotingstekort daalt tot 0,9 % bbp en de schuldgraad tot 103,4 % bbp 

De in de Belgische havens geproduceerde toegevoegde waarde steeg iets meer dan 7% in 2017, dit door een sterke toename van net geen 10% in de niet-maritieme cluster. Die stijging was, met uitzondering van het havengebied van Luik, in alle havens merkbaar.

Lees het perscommuniqué

Ports
 • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2018-10)

 • Economische indicatoren voor België (2018-43)

 • Nationale rekeningen - Kwartaalsectorrekeningen (2018-II)

 • Perscommuniqué - INR - Kwartaalsectorrekeningen (2018-II)

 • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2018-II)

 • Perscommuniqué - INR - Flash estimate en kwartaalrekeningen (2018-III)

 • Economische indicatoren voor België (2018-44)

 • Economische indicatoren voor België (2018-45)

 • Perscommuniqué - Buitenlandse Handel (2018-08)

 • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2018-08)

In de kijker