Een buitenlandse vennootschap, vereniging of stichting

Model voor buitenlandse vennootschappen

 Algemene informatie

De neer te leggen jaarrekening moet zijn opgesteld overeenkomstig het recht van het land van herkomst van de vennootschap; het gebruik van het (volledig of verkort) model van de jaarrekening dat geldt voor jaarrekeningen van Belgische vennootschappen is daarvoor dus niet verplicht. Indien u deze modellen toch wenst te gebruiken, zijn ze beschikbaar in het dropdownmenu. Het volstaat om ‘Vennootschappen’ te selecteren.

 OPGELET Om een correcte indiening via FILING te verzekeren,

  • Indien uw buitenlandse vennootschap als een kleine vennootschap wordt beschouwd volgens art. 1.24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet u dit voorblad bijvoegen
  • Grote buitenlandse vennootschappen moeten dit voorblad bijvoegen

 OPMERKING Indien u een geconsolideerd model indient, moet u altijd de vormvereisten volgen van een geconsolideerde vennootschap (kies dus 'Vennootschap - geconsolideerd model' in het menu)

Model voor immigrerende vennootschappen (staat van actief en passief)

 Algemene informatie

De zich omzettende vennootschap legt door toedoen van haar bestuursorgaan een staat van actief en passief neer bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting.

De keuze wordt bepaald door de toekomstige rechtsvorm van uw vennootschap.

 Meer informatie hier

Immigrerende vennootschappen met kapitaal

Als u hebt gekozen voor een buitenlandse vennootschap met kapitaal, raden wij u aan om dit model te gebruiken.

 OPGELET Wanneer u dit model indient, gelieve de eerste twee pagina's van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet mee in te dienen aub.

Immigrerende vennootschappen zonder kapitaal

Als u hebt gekozen voor een buitenlandse vennootschap zonder kapitaal, raden wij u aan om dit model te gebruiken.

 OPGELET Wanneer u dit model indient, gelieve de eerste twee pagina's van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet mee in te dienen aub.

Model voor buitenlandse verenigingen en stichtingen

 Algemene informatie

De artikelen 3:50 en 3:54 van de WVV bepalen dat buitenlandse verenigingen en stichtingen met een bijkantoor in België die één van de criteria overschrijden vermeld in respectievelijk artikel 3:47, §2 en artikel 3:51, §2 van het WVV, verplicht zijn hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale. De jaarrekening kan worden neergelegd in de vorm waarin zij is opgesteld.

 OPMERKING De neerleggingsplicht geldt voor de buitenlandse vereniging of stichting en niet voor haar bijkantoor in België.

 OPGELET Om een correcte indiening via de FILING-toepassing te garanderen, moet u steeds dit voorblad bijvoegen. Ook moet u de reden voor de afwijking verduidelijken door in het commentaargedeelte 'Buitenlandse vereniging of stichting' te schrijven.

U hebt eveneens de mogelijkheid om het Belgische standaardmodel te kiezen:

  • U moet Volledig kiezen als de buitenlandse vereniging of stichting als "groot" wordt gekwalificeerd. Het model dat u moet gebruiken vindt u hier.
  • U moet Verkort kiezen als de buitenlandse vereniging of stichting als "klein" wordt gekwalificeerd. Het model dat u moet gebruiken vindt u hier.

 OPGELET Wanneer u een van deze formulieren indient, verzoeken wij u de eerste twee bladzijden van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet bij te voegen.