Tool voor modelkeuze

Tool voor modelkeuze

Ik moet een neerlegging doen voor:

- een vennootschap

Er zijn verschillende modellen voor vennootschappen:

  • het algemene model: kies Standaard.
  • sommige modellen zijn alleen bestemd voor kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, verzekeringsmaatschappijen of maatschappijen voor het beheer van auteursrechten: kies Specifiek.
  • modellen voor geconsolideerde vennootschappen: kies Geconsolideerd.

- een vereniging, stichting of ziekenfondsen

Er zijn verschillende modellen voor verenigingen, stichtingen of ziekenfondsen:

  • het algemene model: kies Standaard.
  • er zijn modellen die alleen bedoeld zijn voor scholen of ziekenhuizen, die door de bijzondere aard van hun activiteiten onderworpen zijn aan een specifieke wetgeving en een jaarrekeningenschema hebben dat afwijkt van de standaardmodellen. Bovendien moeten de organismen voor de financiering van pensioenen (ofp's) in elk geval een specifiek jaarrekeningschema gebruiken. Kies Specifiek.
  • ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen onderworpen aan de wet van 6 augustus 1990 moeten hun jaarrekening opmaken volgens het model opgesteld door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen: kies Ziekenfondsen.

- een buitenlandse vennootschap, vereniging of stichting

Algemene opmerking: alle buitenlandse rechtspersonen dienen bij een verplichte neerlegging gebruik te maken van een gestandaardiseerd voorblad in het Nederlands, het Frans of het Duits:

- een aparte sociale balans

De aparte sociale balans bevat specifieke informatie over de werkgelegenheid in een onderneming: het aantal werknemers, het personeelsverloop, door het personeel gevolgde opleidingscursussen, enzovoort. Het indienen van een aparte sociale balans geldt als een uitzonderingssysteem.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo