Een vennootschap

Een vennootschap

Standaardmodel

 Algemene informatie

U moet eerst kiezen tussen een model met of zonder kapitaal. Deze keuze wordt bepaald door de rechtsvorm van uw vennootschap en door de wetgeving.  Meer info hier

Vennootschap naar Belgisch recht Met kapitaal Zonder kapitaal
Naamloze vennootschap (NV) X  
Besloten vennootschap (BV)   X
Coöperatieve vennootschap (CV)   X
Vennootschap naar Europees Recht Met kapitaal Zonder kapitaal
Europese vennootschap (SE) X  
Europese coöperatieve vennootschap (SCE) X  

 OPMERKINGEN 

 • Als u een Coöperatieve Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA) bent, gelden bepaalde specifieke regels.
    Meer info hier
   
 • Sommige vennootschappen zijn niet verplicht een jaarrekening neer te leggen (maatschap, CommV, VOF)
    Meer info hier
   
 • Als u een Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) naar Europees recht bent, hebt u de keuze om een model met of zonder kapitaal in te vullen. Een EESV moet volgens de Europese regels niet noodzakelijkerwijze met kapitaal worden opgericht. Het staat de leden vrij alternatieve methoden te gebruiken om het samenwerkingsverband te financieren. Voor meer info over EESV: de Verordening (EEG) nr. 2137/85 tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.

Model voor vennootschap met kapitaal

U moet kiezen tussen een volledig, een verkort of een microschema volgens bepaalde vastgelegde drempels. Voor meer info over deze groottecriteria: klik hier.

 • Als de keuze Volledig met kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Volledig model - Vennootschap met kapitaal, 
  u moet het model 'VOL-kap' gebruiken.
   
 • Als de keuze Verkort met kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Verkort model - Vennootschap met kapitaal, ,
  u moet het model 'VKT-kap' gebruiken.
   
 • Als de keuze Micro met kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Micro model - Vennootschap met kapitaal, 
  u moet het model 'MIC-kap' gebruiken.

 OPGELET Wanneer u een van deze modellen indient, vragen wij u om de eerste twee bladzijden van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet bij te voegen aub.

Model voor vennootschap zonder kapitaal

U moet kiezen tussen een volledig, een verkort of een micro-schema volgens bepaalde drempels die hier worden gedefinieerd.

 • Als de keuze Volledig zonder kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Volledig model - Vennootschap zonder kapitaal, 
  u moet het model 'VOL-inb' gebruiken
 • Als de keuze Verkort zonder kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Verkort model - Vennootschap zonder kapitaal, 
  u moet het model 'VKT-inb' gebruiken
 • Als de keuze Micro zonder kapitaal is:
  U hebt gekozen voor het Micro model - Vennootschap zonder kapitaal,
  u moet het model 'MIC-inb' gebruiken

 OPGELET Wanneer u een van deze modellen indient, verzoeken wij u de eerste twee pagina's van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet bij te voegen aub.

Specifiek model

 Algemene informatie

Voor bepaalde categorieën van vennootschappen zijn er specifieke modellen die overeenkomen met hun activiteit.

Deze vennootschappen dienen ook gebruik te maken van:

 • een specifiek voorblad (voor een volledig model) of van
 • een specifiek voorblad (voor een verkort model). Dit type voorblad wordt beperkter gebruikt. 
Type vennootschap Volledig model Verkort model
Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging VOL-inst VKT-inst
Verzekeringsondernemingen VOL-ver VKT-ver
Beheersmaatschappijen van auteursrechten VOL-AUT  
Andere modellen voor vennootschap (uitzonderingsgevallen) VOL-A VKT-A

Specifiek: kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging

U hebt gekozen voor het specifieke model voor kredietinstellingen, beleggingsmaatschappijen en beheermaatschappijen van instellingen voor collectieve belegging, moet u in principe het schema B (vrijblijvend model) gebruiken:

Hoe dit model gebruiken in Filing? Bij ‘Kies een model’ selecteert u eerst de optie ‘Vennootschappen’ en vervolgens kiest u voor ‘Specifiek model’. Uit de dropdownlijst kiest u voor ‘Kredietinstelling, beleggingsonderneming en beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging’.

 OPGELET Wanneer u dit model indient, verzoeken wij u de eerste twee pagina's van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet mee op te sturen aub.

 OPGELET Indien u nog een ander specifiek model wenst te gebruiken, moet u voor een correcte indiening via de FILING-applicatie ook volgende voorbladen bijvoegen:

 • het voorblad 'VOL-inst' als u een volledig niet-standaard model indient (voor een grote vennootschap)
 • het voorblad 'VKT-inst' indien u een verkort niet-standaard model indient (voor een kleine vennootschap).
 • het voorblad 'BOEKHOUDSTAAT', indien u boekhoudkundige gegevens indient voor in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands rechtMeer info in het Koninklijk Besluit (officieuze coördinatie: 10/2008)
  Op basis van de groottecriteria is zowel een voorblad voor een volledig model als voor een verkort model beschikbaar:
  • Volledig model: BOEKHOUDSTAAT_VOL 
   In Filing dient u bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ en ‘Specifiek model’ aan te stippen en vervolgens het model ‘Kredietinstelling, beleggingsonderneming en beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging’ uit de dropdownlijst te kiezen.
  • Verkort model: BOEKHOUDSTAAT_VKT
   In Filing dient u bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ en ‘Specifiek model’ aan te stippen en vervolgens het model ‘Kredietinstelling, beleggingsonderneming en beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging: kleine vennootschap’ uit de dropdownlijst te kiezen.
    

Meer info hier

Specifiek: verzekeringsmaatschappijen

Het model werd vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 17 november 1994 voor de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

Verzekeringsondernemingen kunnen voor het meest recente model ook gebruik maken van de nieuwe printing tool van Assuralia: 

Hoe deze modellen gebruiken in Filing? In Filing moeten deze verzekeringsondernemingen bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ en ‘Specifiek model’ aanstippen en kiezen voor het model ‘Verzekeringsmaatschappijen’ uit de dropdownlijst.    

 OPGELET Het voorblad in het model van Assuralia ('FRONTPAGE') van deze printing tool werd aangepast en in 3 secties onderverdeeld. 

 OPGELET Verzekeringsmaatschappijen die nog een ander specifiek model wensen neer te leggen, dienen naargelang de groottecriteria te kiezen voor: 

 • Het voorblad 'VOL-ver' voor een volledig model (voor grote verzekeringsvennootschappen).
  In Filing moet u bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ en ‘Specifiek model’ aanstippen en kiezen voor het model ‘Verzekeringsmaatschappijen’ uit de dropdownlijst.  
 • Het voorblad 'VKT-ver' voor een verkort model (voor kleine verzekeringsvennootschappen).
  In Filing moet u bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ aanstippen en ‘Specifiek model’ en kiezen voor het model ‘Verzekeringsmaatschappijen: kleine vennootschap’ uit de dropdownlijst.  

 Meer info hier

Specifiek: beheersmaatschappijen van auteursrechten

Indien u gekozen hebt voor beheersmaatschappijen van auteursrechten, kan u gebruik maken van:

Neerleggers vullen het voorblad 'VOL-AUT' in:  

 • In Filing moeten ze bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ en ‘Specifiek model’ aanstippen en uit de dropdownlijst kiezen voor het model ‘Beheersmaatschappijen van auteursrechten.

OPGELET Het Wetboek van economisch recht bepaalt dat beheersmaatschappijen hun jaarrekening niet kunnen opmaken volgens het verkort model (Art. XI.248/9).

 MEER INFO over modellen voor beheersmaatschappijen van auteursrechten:

Specifiek: bepaalde specifieke ondernemingen (uitzonderingsregime)

U hebt gekozen voor andere specifieke bedrijven, hiervoor bestaat geen vooraf bepaald model.

 OPGELET Alleen te gebruiken in uitzonderlijke gevallen. Deze vennootschappen dienen op basis van de groottecriteria te kiezen voor: 

 • Het voorblad 'VOL-A' voor een volledig model te gebruiken.
  In Filing dienen ze bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ en ‘Specifiek model’ aan te stippen en het model ‘Andere modellen voor vennootschap’ uit de dropdownlijst te kiezen of
 • Het voorblad 'VKT-A' voor een verkort model te gebruiken. 
  In Filing dienen ze bij ‘Kies een model’ de optie ‘Vennootschappen’ aan te stippen en ‘Specifiek model’ en het model ‘Andere modellen voor vennootschap: kleine vennootschap’ uit de dropdownlijst te kiezen.

Geconsolideerd model

 Algemene informatie

U hebt gekozen voor een geconsolideerd model.

De regels zijn als volgt:
Er bestaat geen gestandaardiseerd model voor de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens IFRS.
Echter, voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen die een geconsolideerde jaarrekening volgens Belgische norm (BEGAAP) opstellen, wordt hierna een uitgewerkt model door de Nationale Bank van België in samenwerking met de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) ter beschikking gesteld. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken. U kunt het model 'CONSO' vinden door hier te klikken.

 OPGELET Ongeacht de gebruikte boekhoudnormen moet elke bij de NBB neergelegde geconsolideerde jaarrekening voorafgegaan worden door een voorblad CONSO 1. Indien het gaat om een geconsolideerde jaarrekening van een buitenlandse vennootschap, moet ditzelfde voorblad CONSO 1 gekozen worden.

 OPGELET Wanneer u een van deze modellen indient, verzoeken wij u de eerste twee bladzijden van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet bij te voegen. 

 OPGELET In de toepassing FILING kunt u kiezen uit drie opties:

 • Model voor geconsolideerde jaarrekening (zoals hierboven beschreven):

  • kies voor 'consoliderende vennootschap' en schrap 'consortium' bovenaan het formulier; ;

 • Geconsolideerde jaarrekening betreffende een consortium
  • kies voor 'consortium' en schrap 'consoliderende vennootschap' bovenaan het formulier;
    
 • Geconsolideerde jaarrekening opgesteld door het filiaal
  • kies voor 'consoliderende vennootschap' en schrap 'consortium' bovenaan het formulier;
  • de dochteronderneming moet haar Belgisch ondernemingsnummer vermelden op de eerste bladzijde van het model van de geconsolideerde jaarrekening (onderaan op de bladzijde);
  • het ondernemingsnummer van de moedermaatschappij moet ook op de eerste bladzijde (bovenaan de pagina) worden vermeld. 

 OPMERKING Buitenlandse vennootschappen mogen in bepaalde lidstaten hun geconsolideerde jaarrekening samen met de statutaire jaarrekening in één document neerleggen.
In dat geval mogen zij dit ook doen bij de Balanscentrale. De neerlegging gebeurt dan in één document, opgesteld in één van de officiële landstalen van België. Het te gebruiken voorblad is het voorblad ‘VOL-bv’ of ‘VKT-bv’, afhankelijk van de groottecriteria.
 

 Meer info hier

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo