Een vereniging, stichting of mutualiteit

Een vereniging, stichting of mutualiteit

Standaardmodel

 Algemene informatie

De keuze wordt bepaald door de groottecriteria.

 OPGELET Wanneer u een van deze formulieren indient, verzoeken wij u de eerste twee bladzijden van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet mee in te dienen aub. 

Indien u kiest voor het Volledig model

U hebt gekozen voor Vereniging en Stichting - Standaardmodel - Volledig:
u moet het model 'VOL-vzw' gebruiken.

Indien u kiest voor het Verkort model

U hebt gekozen voor Vereniging en Stichting - Standaardmodel - Verkort:
u moet het model 'VKT-vzw' gebruiken.

Indien u kiest voor het Micro model

U hebt gekozen voor Vereniging en Stichting - Standaardmodel - Micro:
u moet het model 'MIC-vzw' gebruiken.

Specifiek model: verenigingen, stichtingen en voor organismen voor de financiering van pensioenen (OFP's)

 Algemene informatie:

Sommige verenigingen en stichtingen zoals scholen en ziekenhuizen zijn door de bijzondere aard van hun activiteiten onderworpen aan een specifieke wetgeving en hebben een jaarrekeningenschema dat afwijkt van de standaardmodellen. Indien de raad van bestuur oordeelt dat de van toepassing zijnde boekhoudkundige verplichtingen gelijkwaardig zijn aan die van het KB van 29 april 2019, dan mag de vereniging of stichting het specifieke jaarrekeningschema neerleggen in plaats van één van de gestandaardiseerde modellen. 
De organismen voor de financiering van pensioenen (OFP's) moeten in elk geval een specifiek jaarrekeningschema gebruiken.

OPGELET Om een correcte indiening door middel van de FILING-aanvraag te verzekeren, moet u ook het voorblad 'S-vzw' bijvoegen.

Modellen voor ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

 Algemene informatie:

Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen onderworpen aan de wet van 6 augustus 1990 moeten hun jaarrekening opmaken volgens het model opgesteld door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

 OPGELET Voor de correcte neerlegging moet bij dit model het gepaste voorblad gevoegd worden:

of

  • Het voorblad 'FVP-mut' voor de jaarrekening betreffende de federale verplichte verzekering

of

  • Het voorblad 'RVP-mu' voor de jaarrekening betreffende de regionale verplichte verzekering

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo