Een aparte sociale balans

Een aparte sociale balans

Model voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen die geen jaarrekening via de Nationale Bank hoeven te publiceren (uitzonderingssysteem)

 Algemene informatie

Ondernemingen, verenigingen en stichtingen zijn verplicht een sociale balans te publiceren als onderdeel van hun jaarrekening.

Echter, een zeer beperkt aantal vennootschappen, verenigingen en stichtingen is niet verplicht via de Nationale Bank van België jaarrekeningen te publiceren, en sommige vennootschappen zijn zelfs niet verplicht jaarrekeningen op te stellen. De hierna genoemde vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn niettemin verplicht een afzonderlijke sociale balans op te stellen. Dit is een uitzonderingsregime, dat van toepassing is op:

  • de ziekenhuizen voor zover zij niet de vorm van een handelsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een vzw (die volgens de groottecriteria als groot of zeer groot wordt beschouwd) hebben aangenomen; in voorkomend geval moeten zij een jaarrekening inclusief een sociale balans openbaar maken.
  • de privaatrechtelijke rechtspersonen die geen jaarrekening openbaar moeten maken, voor zover zij ten minste 20 personeelsleden in hun personeelsregister hebben ingeschreven.

    De privaatrechtelijke rechtspersonen die niet verplicht zijn een jaarrekening openbaar te maken en die:

    • gemiddeld 50 of meer werknemers tewerkstellen, moeten hun sociale balans volgens het volledig model opstellen
    • gemiddeld 20 tot 49 werknemers tewerkstellen, mogen hun sociale balans volgens het verkort model opstellen.

Volledig model voor sociale balans

U moet het model 'CS1' gebruiken.

Verkort model voor sociale balans

U moet het model 'AS1' gebruiken.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo