Een buitenlandse vennootschap, vereniging of stichting

Een buitenlandse vennootschap, vereniging of stichting

Model voor buitenlandse vennootschappen

 Algemene informatie

De neer te leggen jaarrekening moet zijn opgesteld overeenkomstig het recht van het land van herkomst van de vennootschap; het gebruik van het (volledig of verkort) model van de jaarrekening dat geldt voor jaarrekeningen van Belgische vennootschappen is daarvoor dus niet verplicht. Indien u deze modellen toch wenst te gebruiken, zijn ze beschikbaar in het dropdownmenu. Het volstaat om ‘Vennootschappen’ te selecteren.

 OPGELET Om een correcte indiening via FILING te verzekeren,

  • Grote buitenlandse vennootschappen moeten het voorblad 'VOL-bv' bijvoegen
  • Indien uw buitenlandse vennootschap als een kleine vennootschap wordt beschouwd volgens art. 1.24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet u het voorblad 'VKT-bv' bijvoegen. 

 OPMERKING Indien u een geconsolideerd model indient, moet u altijd de vormvereisten volgen van een geconsolideerde vennootschap (kies dus 'Vennootschap - geconsolideerd model' in het menu). 

 OPMERKING Buitenlandse vennootschappen mogen in bepaalde lidstaten hun geconsolideerde jaarrekening samen met de statutaire jaarrekening in één document neerleggen.
In dat geval mogen zij dit ook doen bij de Balanscentrale. De neerlegging gebeurt dan in één document, opgesteld in één van de officiële landstalen van België. Het te gebruiken voorblad is het voorblad ‘VOL-bv’ of ‘VKT-bv’, afhankelijk van de groottecriteria.

Model voor immigrerende vennootschappen (staat van actief en passief)

 Algemene informatie

De zich omzettende vennootschap legt door toedoen van haar bestuursorgaan een staat van actief en passief neer bij de Nationale Bank van België die haar vermogenstoestand weergeeft op het ogenblik van de omzetting.

De keuze wordt bepaald door de toekomstige rechtsvorm van uw vennootschap.

 Meer informatie hier

Immigrerende vennootschappen met kapitaal

Als u hebt gekozen voor een immigrerende vennootschap met kapitaal, raden wij u aan om het model 'A/P-kap' te gebruiken.

 OPGELET Wanneer u dit model indient, gelieve de eerste twee pagina's van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet mee in te dienen aub.

Immigrerende vennootschappen zonder kapitaal

Als u hebt gekozen voor een immigrerende vennootschap zonder kapitaal, raden wij u aan om het model 'A/P-inb' te gebruiken.

 OPGELET Wanneer u dit model indient, gelieve de eerste twee pagina's van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet mee in te dienen aub.

Model voor buitenlandse verenigingen en stichtingen

 Algemene informatie

De artikelen 3:50 en 3:54 van de WVV bepalen dat buitenlandse verenigingen en stichtingen met een bijkantoor in België die één van de criteria overschrijden vermeld in respectievelijk artikel 3:47, §2 en artikel 3:51, §2 van het WVV, verplicht zijn hun jaarrekening neer te leggen bij de Balanscentrale. De jaarrekening kan worden neergelegd in de vorm waarin zij is opgesteld.

 OPMERKING De neerleggingsplicht geldt voor de buitenlandse vereniging of stichting en niet voor haar bijkantoor in België.

 OPGELET Om een correcte indiening via de FILING-toepassing te garanderen, moet u steeds het voorblad 'S-vzw' bijvoegen. Ook moet u de reden voor de afwijking verduidelijken door in het commentaargedeelte 'Buitenlandse vereniging of stichting' te schrijven.

U hebt eveneens de mogelijkheid om het Belgische standaardmodel te kiezen:

 OPGELET Wanneer u een van deze formulieren indient, verzoeken wij u de eerste twee bladzijden van het neerleggingsformulier (titel + inhoudsopgave) niet bij te voegen.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo