Een menselijke, collegiale en veilige werkomgeving

We willen verder kijken dan onze aantrekkelijke loonvoorwaarden en de nodige aandacht besteden aan onze medewerkers zelf. Hiervoor focussen we op opleiding, begeleiding en ontspanning. We zorgen ook voor het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers. Daarvoor kunnen we rekenen op onze interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Een menselijke en collegiale werkomgeving

We willen verder kijken dan onze aantrekkelijke loonvoorwaarden en de nodige aandacht besteden aan onze medewerkers zelf. Hiervoor focussen we op opleiding, begeleiding en ontspanning en willen we onze waarden met een open geest, respect en vertrouwen zoveel mogelijk in de praktijk brengen.

Bij de zoektocht naar oplossingen voor diverse uitdagingen in de organisatie luister ik naar de adviezen en analyses van andere collega’s en experts om zelf een onderbouwde en genuanceerde mening te vormen en een gefundeerd advies uit te brengen. Een open geest is belangrijk in de omgang met collega’s om van elkaar te kunnen leren. Je kunt geen openheid verwachten als je er zelf geen biedt.
Gino
Departementschef Tweedelijnstoezicht

De opleidingscatalogus werd in 2021 fors uitgebreid met een honderdtal e-learningmodules. Onze e-University, een digitaal leerplatform, biedt alle werknemers de kans om opleidingen via hun pc te volgen, waar en wanneer ze dit wensen.

We willen verder evolueren naar een organisatie die haar medewerkers eerder beoordeelt op hun prestaties dan op hun aanwezigheid. De uitbreiding van de mogelijkheid om te telewerken, het flexibelere ouderschapsverlof en onze glijdende werkuren zijn enkele van de aspecten die passen binnen deze doelstelling. We willen onze medewerkers ook de kans geven om, naast hun ‘normale dagtaak’, mee te werken aan projecten die overeenstemmen met hun interesses.

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie heeft de Bank zo veel mogelijk ingezet op telewerk en op extra veiligheidsmaatregelen voor wie wel in de Bank moet zijn om de dienstverlening te verzekeren. Op die manier willen we onze medewerkers en de samenleving als geheel beschermen. De keerzijde hiervan is dat we de connectie met onze organisatie en met elkaar soms dreigen te verliezen. Daarom zetten we allerlei initiatieven op touw, zoals virtuele koffiepauzes, fotowedstrijden op ons Yammer-kanaal, getuigenissen op ons intranet en een coronaproof warmathon om de band tussen de collega’s te blijven stimuleren.
Siska
Dienstchef HR

We denken ook aan het fysieke welzijn van onze medewerkers: we organiseren bijvoorbeeld pilates en yoga tijdens de middagpauze, we motiveren onze medewerkers om minstens 10 000 stappen per dag te zetten door deel te nemen aan de Global Challenge, we organiseren allerlei sportieve activiteiten via onze Club en we hebben een fitnessruimte in ons kantoorgebouw.

Tijdens de middagpauze organiseren we regelmatig sessies over welzijnsgerelateerde thema’s, zoals time management en mindfulness. Ook het Financieel Forum en ons Delta-team organiseren lezingen over actuele onderwerpen.

“Een sportclub, een topaccommodatie voor fietspendelaars, een gezellige koffiecorner, opvang voor kinderen in de schoolvakanties, afterworkdrinks, thuiswerk, enzovoort. Collegialiteit, teamwerk en respect staan centraal.”

Een veilige werkomgeving

Onze werkomgeving moet niet alleen menselijk en collegiaal zijn, we moeten ook aandacht besteden aan het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers. Daarvoor kunnen we rekenen op onze interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB), onder wie onze preventieadviseurs. Sommigen van hen buigen zich over onze fysieke veiligheid, anderen over onze gezondheid of ons psychosociaal welzijn.

De IDPB lanceert campagnes om ons bewust te maken van problemen als burn-out, alcoholmisbruik en arbeidsongevallen. Daarnaast organiseren ze evacuatie-oefeningen en leiden ze hiervoor medewerkers op tot evacuatiestewards.

Onze medewerkers kunnen ook altijd terecht bij onze bedrijfsarts en verpleegkundigen, terwijl onze kinesiste ervoor zorgt dat iedereen een ergonomische werkplek heeft.

We willen ervoor zorgen dat onze medewerkers in de beste omstandigheden op het vlak van veiligheid en welzijn kunnen werken, door een holistische visie op gezondheid en welzijn toe te passen die verder gaat dan het wettelijke minimum.
Philippe
Dienstchef Preventie en bescherming