Veilig cash geld en efficiënte betalingssystemen garanderen

We willen tegelijk de toegang tot de betaalmarkt voor innovatieve bedrijven vergemakkelijken én betalingen veiliger maken voor de consument. Ook de kwaliteit van de eurobiljetten is een belangrijke zorg voor de Bank: elk biljet dat in België circuleert wordt gemiddeld één keer per jaar door ons gecontroleerd op echtheid en netheid. Daarnaast zorgen we ervoor dat cash een vlot beschikbaar, efficiënt, veilig, sociaal inclusief en geaccepteerd betaalmiddel blijft. De veiligheid van geldtransport en geldautomaten blijft eveneens een belangrijk onderwerp in het overleg met de sector.

Innovatie én veiligheid op de betaalmarkt

De belangstelling voor FinTech, de financiële technologie om innovatieve processen, producten of diensten in de financiële sector aan te bieden, neemt alsmaar toe. Daarom heeft de Bank samen met de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) een gezamenlijk FinTech-contactpunt opgericht om de regelgeving rond financiële innovaties en de verwachtingen van de toezichthouders bevattelijker te maken voor deze innovatieve Fintech-bedrijven. Zo willen we tegelijk de toegang tot de betaalmarkt voor innovatieve bedrijven vergemakkelijken én betalingen veiliger maken voor de consument.

Kwalitatieve en betrouwbare eurobiljetten

Hoewel er steeds meer alternatieve betaalmiddelen worden gebruikt, blijft de bankbiljettenomloop in het eurogebied groeien. Particulieren houden een deel van hun vermogen in cash aan en houden zo een vordering op de centrale bank, wat wijst op een toenemend vertrouwen in de centrale bank in moeilijke tijden.

De kwaliteit van de eurobiljetten is een belangrijke zorg voor de Bank: elk biljet dat in België circuleert wordt gemiddeld één keer per jaar door de Bank gecontroleerd op echtheid en netheid. Naast valse en vuile biljetten, halen onze machines bijvoorbeeld ook frauduleus samengestelde biljetten en met veiligheidsinkt bevlekte biljetten uit omloop. We werken nauw samen met de federale politie in de strijd tegen valsemunterij. Voor iedereen die beroepsmatig met cash te maken heeft, organiseren we ook gratis praktische opleidingssessies om de echtheidskenmerken van de eurobankbiljetten te herkennen.

In het hele eurogebied zijn 24 op 1 miljoen biljetten in omloop vals. Dit aantal neemt al een aantal jaren af.

Cash geld als wettelijk, beschikbaar en algemeen aanvaard betaalmiddel

We zorgen ervoor dat cash een vlot beschikbaar, efficiënt, veilig, sociaal inclusief en geaccepteerd betaalmiddel blijft. Cash blijft bijvoorbeeld van cruciaal belang voor wie niet in staat is andere betaalmiddelen te gebruiken of voor wie moeilijkheden heeft om zijn budget onder controle te houden. Het is ook anoniem en een alternatief voor elektronische betalingen als er een grote panne van het betalingssysteem zou zijn.

In België wordt meer dan 50 % van de particuliere transacties contant betaald. Het gemiddelde voor het hele eurogebied bedraagt 73 % en wordt overschreden door de zuidelijke landen van het eurogebied en Duitsland en Oostenrijk. De cijfers dateren wel van vóór de uitbraak van de COVID-pandemie. In 2022 volgt hierover een nieuwe studie.

We zullen over alle cashgerelateerde aspecten met alle betrokken partijen blijven overleggen binnen het recent opgerichte National Retail Payments Committee, dat wordt voorgezeten door de Bank. In de sector staan tal van reorganisaties op til. Zo hebben de vier grote Belgische banken plannen om een gemeenschappelijk geldautomatennetwerk op te richten.

Een veilige en efficiënte cashcyclus

De veiligheid van cash geld blijft een belangrijk onderwerp in het overleg met de sector. België heeft een voortrekkersrol gespeeld met vooruitstrevende wetgeving op het gebied van beveiligd geldtransport. Ook voor de veiligheid van de geldautomaten worden voortdurende inspanningen geleverd. De sector weet ook dat ze op onze operationele expertise en middelen kunnen rekenen. Ons Business Continuity Plan werd in het verleden al een aantal keer daadwerkelijk in praktijk gebracht.

Om de kosten van contant geld zo laag mogelijk te houden, zal de Bank haar rol in de cashcyclus blijven opnemen. Ons nieuw sterk geautomatiseerd cashcenter in Zellik zal hiertoe bijdragen (zie ook ‘Een duurzame, ecodynamische organisatie’). Bovendien zullen we met banken en geldtransporteurs overleggen om de behandeling en het transport van cash zo kostenefficiënt mogelijk te laten verlopen.

Onze inspanningen voor een zo effectief en efficiënt mogelijke cashcyclus helpen de ecologische impact van cash te verminderen. Daarnaast neemt ook het Eurosysteem verschillende initiatieven om de ecologische voetafdruk van cash te verkleinen. Zo streeft het ernaar om tegen 2023 voor 100 % duurzaam katoen te gebruiken voor de productie van eurobiljetten.