Een duurzame, ecodynamische organisatie

We willen een duurzame, klimaat- en milieubewuste centrale bank zijn. Daarom leveren we talrijke inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, onder meer op het vlak van energieverbruik, afvalbeheer en mobiliteit. We zetten ons ook in voor een duurzaam aankoopbeleid. Voor deze inspanningen worden we al meerdere jaren door Leefmilieu Brussel beloond met de drie sterren van het label ‘Ecodynamische onderneming’.

CO2-neutraal

We proberen onze CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden. Hiervoor zorgen we onder meer voor een efficiënt energiebeheer, gebruiken we 100 % groene stroom, nemen we elektrische wagens op in ons dienstwagenpark en beperken we zoveel mogelijk het niet-recycleerbare afval. Om onze niet-vermijdbare restuitstoot te compenseren (wat ook carbon offsetting wordt genoemd), bieden we financiële steun aan een aantal gecertificeerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden. Voor onze bijdrage aan deze projecten krijgen we van het Belgische bedrijf CO2logic al drie jaar op rij het label ‘CO2-neutraal’, dat garandeert dat wij actief onze CO2-uitstoot berekenen, verlagen en compenseren.

Efficiënte kookfornuizen in Ghana

Met dit project van het bedrijf CO2logic en zijn partners worden klimaat- en gezondheidsvriendelijke kookfornuizen ontwikkeld en verdeeld in Ghana. Deze fornuizen maken het mogelijk talloze bomen te redden, gezinnen te ondersteunen, economische activiteiten te stimuleren en de gezondheidstoestand in Ghana te verbeteren.

We streven ernaar onze CO2-uitstoot verder te verminderen, onder meer door onze totale kantooroppervlakte te verkleinen en ons hoofdgebouw te renoveren.

Label Ecodynamische onderneming

Sinds 2019 kent Leefmilieu Brussel ons het driesterrenlabel als Ecodynamische onderneming toe. Dit label beloont de inspanningen die we doen om de impact van onze bedrijfsactiviteit op het leefmilieu te verkleinen. Om het label te krijgen, moeten we een bepaalde score halen voor 368 actiepunten die verdeeld zijn over negen domeinen: organisatie, energie, aankopen, mobiliteit, afval, groene ruimte, geluid, water en bodem.

Een greep uit onze acties:

  • De Bank koopt 100 % groene stroom aan en stoot daardoor bijna 3 000 ton CO2-equivalenten minder uit.
  • Bij de renovatie van onze kantoorruimtes plaatsen we altijd energiebesparende ledverlichting en installeren we warmtewielen om warmte uit de ventilatielucht te recupereren.
  • We streven ernaar steeds minder papier te verbruiken.
  • We plaatsten drinkwaterfonteinen en deden elke werknemer een herbruikbare drinkfles cadeau. Dit heeft een duidelijke positieve impact op het aantal plastic waterflessen.
  • Om onze medewerkers te motiveren om minder wegwerpbekertjes te gebruiken, kreeg elk personeelslid ook een koffiemok.
  • We kochten vijf e-bikes aan die onze medewerkers kunnen gebruiken voor verplaatsingen tijdens de werkdag. We breidden onze fietsenstalling uit en installeerden stopcontacten om elektrische fietsen en steps op te laden. Daarnaast beschikt onze parking over twaalf laadpunten voor elektrische wagens.

Papier- en kartonafval
Verkoop 1-L mineraalwater plastic flessen
Verbruik koffiebekertjes

Label Good Food

Met ons bedrijfsrestaurant behalen we het label ‘Good Food – Kantine’ van Leefmilieu Brussel. We krijgen dit label omdat we onder meer lokale producten, fairtrade- en bioproducten gebruiken, seizoensfruit en -groenten aanbieden, een veggie donderdag inrichten en onze voedseloverschotten aan een liefdadigheidsinstelling bezorgen.

Het label bestaat uit drie niveaus of vorken. We behaalden er momenteel twee, maar zullen onze acties proberen bij te sturen om de drie vorken in de wacht te slepen.

Een duurzaam nieuw immoproject

Duurzaamheid is ook een belangrijk criterium bij het nieuwe immoproject van de Bank. Dit project, dat zowel de verkoop als de renovatie van onze gebouwen omvat, vormt een grote uitdaging. We moeten er immers voor zorgen dat we hier op het goede spoor zitten, aangezien dit project uiteindelijk bepaalt hoe de Bank het de komende decennia zal doen op milieu- en energievlak.

Duurzame immostrategie

  • We streven naar een duurzaam en futureproof gebouwenpark tegen 2030: multifunctioneel en compact, met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot
  • We helpen de ambities rond klimaatneutraliteit van de EU (Green Deal) en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te realiseren

In het nieuwe cashcenter in Zellik zal een groot deel van de nodige energie zelf worden opgewekt door geothermie en zonnepanelen. Er zal ook een ecologische vijver worden aangelegd, net als een groene zone met lokale bomen en plantsoorten die de biodiversiteit respecteren. Ook de bouwmaterialen worden gekozen met aandacht voor duurzaamheid. De locatie van het nieuwe cashcenter, dicht bij de treinhalte van Zellik, werd ook in functie van de vlotte bereikbaarheid gekozen. Gezien de nabijheid van de Brusselse ring, zullen de geldtransporten naar of vanuit het cashcenter nauwelijks over secundaire wegen moeten.

Duurzaam aankoopbeleid

De inspanningen die we op het vlak van onze aankopen leveren met het oog op het label Ecodynamische onderneming (en het label Good Food) vullen we aan met extra doelstellingen.

We willen dat de medewerkers van onze aankoopdienst en iedereen die bij aanbestedingen is betrokken een opleiding in duurzaam aankoopbeleid volgen.

Tegen 2025 moet minstens 75 % van de medewerkers van onze aankoopdienst een opleiding in duurzaamheid hebben gevolgd in de voorbije drie jaar.

Minstens 75 % van de aanbestedingen moeten worden behandeld door een technisch leidinggevende die de voorbije drie jaar een opleiding in duurzaamheid heeft gevolgd.

We waken er alsmaar meer over dat bij aankoopprocedures ernstig rekening wordt gehouden met duurzaamheidscriteria. Zo verwachten we bijvoorbeeld steeds meer van onze leveranciers dat ze een duurzaamheidslabel hebben.