Maatschappelijk waardevolle projecten steunen

Via ons mecenaat kunnen wij maatschappelijk waardevolle projecten financieel een duwtje in de rug geven. We leggen hierbij een extra klemtoon op projecten die diversiteit en inclusie willen bevorderen. We steunen ook beeldend kunstenaars uit de Belgische kunstwereld. Met onze aankopen willen we de artistieke creatie in ons land erkennen en ondersteunen en we willen onze collectie meer en meer openstellen voor kunsthistorici, culturele partners en het grote publiek.

We leggen bij ons mecenaat de focus op diversiteit en inclusie

Via ons mecenaat kunnen wij maatschappelijk waardevolle projecten financieel een duwtje in de rug geven: initiatieven die focussen op de aanmoediging van jong talent en kwetsbare groepen, op vorming, burgerzin of klimaat. We leggen hierbij een extra klemtoon op projecten die diversiteit en inclusie willen bevorderen.

Voorbeelden daarvan zijn Boost en Teach for Belgium. Boost ondersteunt Brusselse jongeren uit sociaal-economisch kwetsbare milieus en geeft hen zo meer gelijke kansen op het vlak van opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Teach for Belgium wil onderwijsongelijkheden verminderen en vormt daarvoor pas afgestudeerden en professionals tot inspirerende leraren die aan de slag gaan in scholen met een groot aandeel sociaal-economisch kwetsbare leerlingen.

We willen onze medewerkers ook betrekken bij deze initiatieven. 

Pierre Wunsch, Gouverneur

We stellen onze kunstcollectie open voor de samenleving

We steunen sinds 1972 (jonge) beeldend kunstenaars uit de Belgische kunstwereld. Dat doen we door onze kunstcollectie jaarlijks met zorgvuldige overweging uit te bouwen. Ze wordt in onze kantoren en vergaderzalen tentoongesteld, waardoor we ook een originele, unieke en stimulerende werkomgeving voor onze medewerkers creëren. Met onze aankopen willen we de artistieke creatie in ons land erkennen en ondersteunen en we willen onze collectie meer en meer openstellen voor kunsthistorici, culturele partners en het grote publiek.

We beheren ongeveer 2 000 kunstwerken. De meeste daarvan zijn tekeningen of schilderijen, maar onze collectie omvat ook foto’s, sculpturen, tapijten en andere media.

In 2019 organiseerden we voor de eerste keer een gezamenlijke tentoonstelling van een selectie van kunstwerken, samen met de Deutsche Bundesbank. Een vergelijkbaar project, maar dan met de Banco de España, staat momenteel in de steigers. Op termijn willen we ook de catalogus van onze collectie toegankelijk maken voor het grote kunstminnende publiek, voor studenten en voor kunsthistorici. Al hebben al heel wat culturele instellingen in ons land niet op deze publicatie gewacht om stukken uit onze collectie te lenen voor een tentoonstelling of ander event.

Hoewel onze collectie relatief bescheiden is qua middelen, is ze uniek door haar interesse voor kunstenaars die de minder betreden paden bewandelen. Deze bijzondere bijdrage aan het culturele leven in ons land wordt gewaardeerd door de kunstenaars en de artistieke centra, maar ook door de pers en het grote publiek.

De kunstcollectie van een centrale bank moet niet achter gesloten deuren blijven, maar moet worden getoond. Ook op deze manier willen we ons steentje bijdragen aan de maatschappij.

Anne, Curatrice van de NBB-kunstcollectie