Monetair beleid

Als de prijzen sterk stijgen, verliest je geld snel zijn waarde. Als de prijzen blijven dalen, stel je jouw aankopen uit en vertraagt de economie. Daarom streven alle centrale banken uit de eurolanden samen naar prijsstabiliteit, waarbij de inflatie op middellange termijn 2 procent mag bedragen. Zo kan niet alleen jij, maar kunnen ook bedrijven gemakkelijker plannen maken voor de toekomst. De centrale banken en de ECB bepalen natuurlijk niet direct of de prijzen dalen of stijgen, maar ze hebben met het monetair beleid wel een gereedschapskist vol instrumenten waarmee ze de inflatie indirect beïnvloeden.

Waarom heeft ze dat gedaan en wat betekent het voor jou?