Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De dienst Veiligheid en toezicht van de Nationale Bank van België (ondernemingsnummer 0203.201.340) is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid. De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot Amlin Insurance SE, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel. Het polisnummer is LXX065184.