Welkom bij de Nationale Bank van België

Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van de Europese Bankenautoriteit (EBA) berichtten verschillende media over de zogenaamde noodzaak om een expertise aan te gaan bij het aanvragen van een hypothecaire lening. De Nationale Bank wil hieromtrent enkele belangrijke preciseringen aanbrengen.

De huishoudens zijn optimistischer over de economische vooruitzichten en de arbeidsmarkt in België. De bezorgdheid over een toename van de werkloosheid is het laagst sinds begin 2019 en de verwachtingen voor hun persoonlijke financiële situatie zijn verbeterd.

De schuld van de Belgische bedrijven is de laatste tien jaar gegroeid, met name door de uitgifte van schuldbewijzen zoals bedrijfsobligaties. Bedrijven die dit soort effecten uitgeven zijn over het algemeen groot en financieel gezond. Een klein aantal draagt evenwel risico’s mee.

Art 4

De effecten van monetairbeleidsschokken identificeren en ramen is niet eenvoudig. De invoering van nieuwe monetairbeleidsinstrumenten (bijvoorbeeld forward guidance en activa-aankopen) zorgt bovendien voor extra uitdagingen. Dit artikel werpt een licht op de complexiteiten ter zake. 

In dit artikel bekijken we de EU-begroting en het Next Generation EU herstelplan door een economische bril, met aandacht voor het Belgische perspectief. We gaan na in hoeverre het herstelplan de groei ondersteunt, of het de convergentie tussen economieën en door de pandemie getroffen regio’s bevordert, en of het een antwoord biedt op de groene en digitale transitie.

De Belgische economische bedrijvigheid blijft zich snel herstellen. Volgens de herziene statistieken steeg het Belgische bbp in het tweede kwartaal met 1,7 %. Dat is zelfs beter dan de raming in de vorige Business Cycle Monitor (+1,3 %).

BCM

In het najaar zal de Europese Commissie een voorstel publiceren voor geactualiseerde kapitaalsvereisten voor banken in de EU. De NBB, net zoals een groot aantal andere nationale centrale banken en toezichthoudende autoriteiten in de EU roepen de Europese Commissie op om de letter en de geest van het wereldwijde akkoord te respecteren.

Basel III

In deze nieuwste NBB-studie worden de impliciete overdrachten tussen Brussel, Vlaanderen en Wallonië onderzocht en in kaart gebracht. Vlaanderen en Brussel zijn daarbij nettobijdragers, Wallonië is ontvanger. Zijn de intergewestelijke overdrachten in België hoog of laag in vergelijking met andere EU-landen?

transfers
  • Economische indicatoren voor België (2021-38)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-09)

  • Welke overheidsuitgaven in België zijn hoog? Een vergelijking met de buurlanden

  • Economische indicatoren voor België (2021-39)

  • Economische indicatoren voor België (2021-40)

  • Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België (2021-II)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-07)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-07)

  • Economische indicatoren voor België (2021-41)

  • Nationale rekeningen - Bijwerking reeksen NBB.Stat - Arbeidsmarkt (2021-II)

In de kijker