Welkom bij de Nationale Bank van België

Het klimaatdebat is brandend actueel. In welke mate zijn Belgische bedrijven bezig met het ontwikkelen van milieuvriendelijke technologie die de impact op klimaatverandering beperken? Zijn we een voortrekker in Europa of lopen we achter in vergelijking met andere landen? Welke technologieën ontwikkelen Belgische bedrijven vooral?  Welke rol spelen de universiteiten? Aan de hand van de Belgische octrooiaanvragen maakte de Nationale Bank een stand van zaken op. 

Het bbp nam in het eerste kwartaal van 2021 toe met 0,6 % ten opzichte van het vorige kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2020 bedraagt de groei -1,0 %. De Belgische economie heeft het pre-crisisniveau nog niet bereikt.

Flash estimate

Hield het inkomen van de gezinnen stand tijdens de coronacrisis en hoe zat het met hun spaarbuffer? We onderzochten het aan de hand van hun antwoorden hierover in de afgelopen consumentenquêtes.

consumentenenquête

Het omzetverlies van de Belgische ondernemingen als gevolg van de coronacrisis is slechts licht toegenomen, van 9 % in maart tot 10 % in april. Voor de meeste bedrijfstakken blijft de omzet relatief stabiel, maar het omzetverlies is sterk gestegen in de niet-voedingswinkels en vooral de niet-medische contactberoepen, die beide getroffen werden door de aanscherping van de beperkende maatregelen tijdens de paaspauze.

ermg spotlight

Het ondernemingsklimaat verbeterde duidelijk in de dienstverlening aan bedrijven, de verwerkende nijverheid en de bouw. In de handel liep de indicator daarentegen terug. 

conjunctuur

De consumenten zijn pessimistischer over de algemene economische situatie en de werkloosheid in België. De spaarintenties nemen opnieuw toe.

consumentenvertrouwen
  • Economic importance of the Belgian maritime and inland ports – Report 2019

  • Economische indicatoren voor België (2021-18)

  • Kerncijfers van de Centrale voor kredieten aan particulieren

  • Economische indicatoren voor België (2021-19)

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-02)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-02)

  • Statistisch Tijdschrift - Maandelijkse bijwerking (2021-04)

  • Perscommuniqué - Indicator van het consumentenvertrouwen (2021-05)

  • Economische indicatoren voor België (2021-20)

  • Perscommuniqué - Conjunctuurbarometer (2021-05)

In de kijker