Algemeen kader voor het Europees monetair beleid

De Nationale Bank speelt 1 januari 1999 een actieve rol bij het bepalen en het uitvoeren van het monetair beleid van het Eurosysteem. Het Eurosysteem bestaat uit de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de landen die de euro als munteenheid hebben aangenomen. De hoofddoelstelling van dat monetair beleid is het handhaven van prijsstabiliteit in het eurogebied.