Balanscentrale

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses.

Support Balanscentrale

Wegens uitzonderlijke onderhoudswerken zullen de toepassingen van de Balanscentrale Sofista en Filing niet toegankelijk zijn op woensdag 3 februari 2021.

Uitstel van de inproductiename van de taxonomie 2021 tot woensdag 3 februari 2021 

Voor vennootschappen blijven de overgangsmaatregelen van toepassing. Verenigingen en stichtingen mogen de oude modellen nog gebruiken.