Balanscentrale

Op deze pagina kan je jaarrekeningen opmaken, neerleggen, raadplegen of analyseren. De jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België komen terecht bij de Balanscentrale, die ze verzamelt, verwerkt en verspreidt. De gegevens vormen een dankbare bron voor de opmaak van statistieken en financiële analyses. Deze informatie is gratis beschikbaar voor iedereen, want transparantie is belangrijk.

Nieuwe functies beschikbaar in de FILING-toepassing vanaf 20 oktober om 20u en definitieve stopzetting van SOFISTA vanaf 2 november. Meer info hier

 

Nieuwe tarieven, wegens indexering

Uw model kiezen - CBSO

CBSO Filing Quick Guide

CBSO Filing Handleiding

CBSO Filing FAQ