Balanscentrale

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses.

Als gevolg van een technisch probleem zijn er ten onrechte herinneringsmails verstuurd, ondanks dat de betaling was ontvangen. Onze technische teams doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Zodra het probleem is opgelost, wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van de publicatie van zijn neerlegging.

CBSO Filing Quick Guide

CBSO Filing Handleiding

CBSO Filing FAQ