Regelgeving en implementatie

De regels en overeenkomsten in deze paragraaf vertegenwoordigen de voornaamste rechtsverhouding tussen de Nationale Bank van België en haar tegenpartijen voor de tenuitvoerlegging van het monetair beleid. Die documenten omschrijven de nodige instrumenten en procedures voor het uitvoeren van monetaire beleidstransacties. De Nationale Bank van België kan additionele regels bepalen die niet op deze pagina voorkomen. Voorts kunnen ook andere besluiten en verordeningen van toepassing zijn.

Terms and Conditions van de NBB

De Terms and Conditions van de Nationale Bank van België, samen met de Bijlagen, zijn de weergave en de implementatie van Richtsnoer ECB/2014/60 van 19 december 2014 betreffende de uitvoering van het monetaire beleidskader van het Eurosysteem. De bepalingen van dit Richtsnoer worden aangevuld met wettelijke en technische bepalingen eigen aan de NBB.

De Bijlagen van de NBB bij die Terms and Conditions maken integrerend deel uit van deze overeenkomst.

Contact

Tegenpartijen die verdere informatie over deze aangelegenheden wensen, kunnen contact nemen met [email protected].